Styrelse

Styrlelsen sätter riktningen, ansvarar för medel och utvärderar forskning.

SIVL:s styrelse består av en ordförande och tretton ledamöter. Regeringen utser ordförande och sex ledamöter. Övriga ledamöter utses av näringslivet, från branscher som deltar i samfinansierad forskning. Styrelsen utses för högst tre verksamhetsår. SIVL:s ordförande är ledamot i IVL Svenska Miljöinstitutet AB:s (IVL) styrelse.

Styrelsen har till uppgift att:

  • Fastställa ramarna för den samfinansierade forskningen, baserat på förslag som arbetas fram av bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet.
  • Ansvara för att medlen för samfinansierad forskning och basforskning används i enlighet med stiftelsens ändamål.
  • Fortlöpande utvärdera den forskning som stiftelsen finansierar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev