lunchrum

Verksamhetsråd

Inom varje temaområde finns ett verksamhetsråd, som består av ledamöter från myndigheter och näringslivet samt från IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL).

Verksamhetsråden ska bidra till att utveckla IVL:s forskningserbjudande. De är ett viktigt forum för att driva forskning och utveckla lösningar på miljö- och hållbarhetsutmaningar tillsammans med näringsliv och myndigheter. Genom den dialog som bedrivs i verksamhetsråden kan problem och utmaningar analyseras och kunskapsluckor identifieras. Det skapar en grund för att utveckla relevanta forskningsprojekt som skapar samhällsnytta.

Verksamhetsråden tar fram förslag till verksamhetsinriktning med prioriteringar för forskning på både kort och lång (3-5 års) sikt enligt SIVL:s kriterier och rutiner.

Ledamöterna deltar i uppföljning av verksamhetsplanen samt beslutade utvärderingar och bidrar till årlig verksamhetsrapport till stiftelsens styrelse. Arbetet i verksamhetsrådet utgör ett mötestorg. Förutom tre till fyra årliga möten arrangeras en årlig intressentdag, dit styrelser, verksamhetsråd och andra utvalda intressenter bjuds in. Verksamhetsrådens ledamöter har valts ut för att representera mottagare av forskningsresultat samt anslags- och uppdragsgivare inom näringslivet och myndigheter.

Varje temaområde har ett verksamhetsråd:

  • Hållbar miljö
  • Hållbar omställning
  • Hållbart samhälle

Medlemmar i respektive verksamhetsråd:

  • Ordförande och representanter från näringsliv och myndigheter, utses av SIVL:s styrelse
  • Representant och biträdande representant från IVL:s ledning, utses av IVL:s ledningsgrupp
  • Sekreterare från IVL, utses av IVL:s ledningsgrupp
  • Omvärdsbevakare från IVL, utses av IVL:s ledningsgrupp

Prenumerera på våra nyhetsbrev