Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  S'wash - morgondagens tvättmaskin är snart här
  I det IVL-ledda projektet S'wash pågår arbetet med att ta fram framtidens tvättmaskin och nu är den första prototypen klar. Den utvecklade tvättmaskinen förbrukar 70 procent mindre vatten, 60 procent mindre el och 25 procent mindre tvättmedel. Genom att återanvända sköljvattnet, sänka temperaturen och automatdosera tvättmedel kan S'wash, Sustainable Domestic Washing Machine, bli framtidens hållbara tvättmaskin.
 • | nyhet
  Överraskande höga halter av kvicksilver i sediment och fisk i vattnen runt centrala Stockholm
  I en nyligen avslutad studie har IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Stockholms universitet och Uppsala universitet undersökt förekomsten av kvicksilver i sediment och stationär fisk från Svealandskusten och östra Mälaren. Generellt var kvicksilverhalterna låga och på en nivå som kan anses naturlig för svenska vatten, men i områdena runt centrala Stockholm var de avsevärt förhöjda.
 • | nyhet
  Nya åtgärder kan hjälpa Sverige nå Östersjömålen
  Fosforbelastningen från det svenska jordbruket till Östersjön kan minskas med 180 ton per år, vilket utgör ungefär två tredjedelar av Sveriges mål att uppfylla i Baltic Sea Action Plan. Det visar en studie som IVL:arna Mikael Malmaeus och Magnus Karlsson har genomfört. I studien har 17 olika åtgärder för att minska fosforläckaget från det svenska jordbruket utvärderats med avseende på kostnader och potential. Några av åtgärderna har aldrig utvärderats tidigare.
 • | nyhet
  Minskad kostnad för egenkontroll och ökad miljönytta
  IVL har fått i uppdrag av Tillväxtverket att förverkliga den plan för en effektivare miljötillsyn i Sverige som tidigare tagits fram, av IVL. Centrala frågor blir att underlätta för små och medelstora företag att leva upp till miljölagstiftningen och genomföra egenkontroller. Med tanke på att företagen idag har administrativa kostnader för egenkontroll på cirka 2,15 miljarder kronor per år finns här en betydande besparingspotential.
Nyhetsarkiv
Återställ