Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Ytterligare information med anledning av artiklar i Dagens Nyheter 18-19/10 2010
  IVL Svenska Miljöinstitutet har ett par pågående projekt för att kartlägga spridning, risker och effekter av perfluoroktansulfonat (PFOS) i miljön. Ett omfattande provtagningsprogram genomförs i nuläget i områdena runt två stora svenska flygplatser. Provtagningsprogrammet omfattar analyser av PFOS i vatten, sediment, fisk och bottenlevande djur. I samråd med Sigtuna kommun har även kompletterande prover tagits i anslutande områden, vilka är de prover som har kommenterats i DN. IVL Svenska Miljöinstitutet kommer att gå ut med resultaten av provtagningarna när rapporterna är klara och vetenskapligt granskade.
 • | nyhet
  Stor potential för koldioxidavskiljning och lagring i Norden
  Avskiljning och lagring av koldioxid, så kallad CCS, kan bli en viktig åtgärd för att minska utsläppen av koldioxid. Möjligheterna är mycket goda i Norden, men det kommer att krävas en hel del teknikutveckling innan CCS kan införas i större skala. Dessutom krävs politiska initiativ. Tekniken måste också accepteras av allmänheten.
 • | nyhet
  Energiscenario visar vägen mot ett CO2-snålt och fossilfritt Sverige
  Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram ett energiscenario för Sverige år 2050 som visar att det är fullt möjligt att minska koldioxidutsläppen med så mycket som 80 procent. Detta med en fortsatt ekonomisk tillväxt, ökande transporter och en ökad befolkning.
Nyhetsarkiv
Återställ