Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Nytt stort EU-projekt om läkemedel och miljö
  IVL medverkar i det nystartade forskningsprojektet Pharmas som finansieras av EU:s sjunde ramprogram. Projektet har som övergripande målsättning att utveckla och förbättra riskbedömningen av läkemedel i miljön med särskilt fokus på dricksvatten.
 • | nyhet
  IVL utvecklar metodik för bedömning av kemiska fotavtryck
  Carbon footprint och Water footprint börjar bli etablerade metoder som beräknar miljöbelastningen på klimat och vattenresurser — metoder som IVL arbetar aktivt med och driver utvecklingen av. Nu har IVL även tagit initiativ till utveckling av en metodik för att bedöma det kemiska fotavtrycket.
 • | nyhet
  Andreas Carlgren medverkar på konferensen Tillståndet i miljön
  Sveriges miljöminister Andreas Carlgren medverkar på konferensen Tillståndet i miljön som äger rum på Rival i Stockholm den 3 maj.
 • | nyhet
  Klimatförändringar kan ligga bakom sänkta kvävedioxidnivåer
  Halten av kvävedioxid i europeiska städer överstiger allt oftare EU:s gränsvärden, sannolikt till följd av ökade utsläpp från trafiken. I sydvästra Sverige däremot ses mestadels avtagande haltnivåer under de senaste tio åren. Förklaringen kan ligga i förändrade klimat- och väderförhållanden.
 • | nyhet
  Effekter på innemiljön av nya flamskyddsmedel studeras i nytt EU-projekt
  IVL deltar i det nyligen startade EU-projektet Inflame som kommer att undersöka allt från emissioner, spridning, exponering, upptag samt toxiska effekter av substanser som används i nya flamskyddsmedel. Särskilt fokus kommer att ligga på inomhusmiljön eftersom många av dessa ämnen finns i produkter som används inomhus.
 • | nyhet
  Nytt projekt om hållbarhetscertifiering av stadsdelar
  En bred representation av företag och organisationer inom bygg- och fastighetssektorn har nu gått samman i projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar. IVL Svenska Miljöinstitutet är en av de totalt 24 aktörerna.
 • | nyhet
  Hur blir innovationer hållbara?
  I EU projektet SPIN undersöker IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med andra partner hur man kan integrera hållbarhetsfrågor i innovationsprocessen.
 • | nyhet
  Nytt kunskapscentrum om fossilfria bränslen
  IVL har, tillsammans med ledande svenska universitet, industrier och ett par andra forskningsinstitut startat ett kunskapscentrum för förnybara drivmedel. Centrumet kallas f3 — Fossil Free Fuels.
 • | nyhet
  Miljöteknik för tillväxt presenteras för EU-kommissionen
  Den 17 mars ska det IVL-ledda projektet Miljöteknik för tillväxt presenteras för representanter från EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik, DG Regio. Projektet har även tidigare lyfts fram som ett gott exempel i samband med att EU-kommissionen presenterade sin nya ekonomiska strategi, Europa 2020, som tar upp miljöinnovation som en av de viktigaste byggstenarna för en framtida tillväxt.
 • | nyhet
  IVL-medarbetare blir chef för Kunskapsavdelningen på Havs- och vattenmyndigheten
  Anna Jöborn, chef för enheten Naturresurser och miljöeffekter på IVL, tillträder den 16 maj tjänsten som chef för Kunskapsavdelningen på den nya nationella Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg. Hon kommer att ansvara för Forsknings- och analysverksamhet samt Miljöövervakning och datainsamling.
 • | nyhet
  Ett av Miljösveriges mest intressanta jobb är ledigt
  I samarbete med Peopletransition söker IVL Svenska Miljöinstitutet en Enhetschef inom enheten Naturresurser & miljöeffekter.
 • | nyhet
  Återanvändning ger stora miljövinster
  Lämna bra begagnade möbler, kläder och elektronik till återanvändning istället för att slänga allt i avfallscontainern. Det lönar sig för miljön, visar färska siffror från en undersökning som har genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet.
Nyhetsarkiv
Återställ