Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  UV-filter hittas i svenska badvatten
  UV-filter från solskyddsmedel utgör en potentiell risk för vattenmiljön. Det visar en screeningstudie vid svenska badplatser som IVL Svenska Miljöinstitutet har utfört på uppdrag av Naturvårdsverket.
 • | nyhet
  Tre års studier på miljögifter i Östersjön presenteras i höst
  EU-projektet COHIBA, Control of hazardous substances in the Baltic Sea region, går in på slutspurten och i oktober presenterar IVL och de andra forskargrupperna bland annat resultaten från tre års studier på flöden av farliga ämnen till Östersjön.
 • | nyhet
  IVL utvecklar nya metoder för bemanningsföretagens arbetsmiljöarbete
  Studier visar att det är svårt att få arbetsmiljöarbetet att fungera för inhyrd personal och att de oftare drabbas av vissa arbetsskador än fastanställda. AFA Försäkring har därför anslagit 2 600 000 kronor till Ann-Beth Antonsson på IVL Svenska Miljöinstitutet för att utveckla nya och effektivare metoder för bemanningsföretagens arbetsmiljöarbete.
 • | nyhet
  Spridning av avloppsvatten belyst i ny modell
  Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet har utvecklat en modell för simulering av spridning av avlopps- och kylvatten. Modellen som har döpts till MALMAK-modellen är anpassad för industrins behov och kräver bara en begränsad mängd information om strömningsförhållanden utanför fabriken.
 • | nyhet
  Bottensedimentens roll i övergödningen av Östersjön undersöks
  Att bottensedimenten har stor betydelse för fosforomsättningen i Östersjön, liksom i andra sjöar och hav är välkänt. Trots detta är kunskapen om hur mycket fosfor som egentligen finns lagrad i bottnarna och hur mycket som kan läcka ut tämligen begränsad. På IVL pågår nu flera projekt som syftar till att inventera havsbottnarna och undersöka olika åtgärder för att binda fosforn i sedimenten.
 • | nyhet
  Mot en global standard för vattenfotavtryck
  Med start på midsommardagen hålls det fjärde expertmötet på väg mot en global standard för vattenfotavtryck, Water footprint, i Oslo. Målet är att ta fram internationellt accepterade krav på Water footprint av produkter och tjänster, från vaggan till graven. — Det är väldigt positivt med ett stort engagemang i såväl västvärlden som i många utvecklingsländer, säger Elin Eriksson, enhetschef på IVL, som deltar på mötet.
Nyhetsarkiv
Återställ