Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  IVL kommenterar tolkning av rapport om trä eller betong som byggmaterial
  Betongförespråkare hänvisar ibland till en IVL-rapport från år 2006 på ett sätt som är missvisande och olyckligt.
 • | pressmeddelande
  Så kan miljonprogrammen bli mer hållbara
  De svenska miljonprogrammen, som omfattar ungefär en tredjedel av Sveriges flerbostadshusbestånd, står inför omfattande renoveringar. Moderniseringen kommer att kosta, men öppnar samtidigt upp ett unikt tidsbegränsat fönster att bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i områden som idag präglas av flera hållbarhetsutmaningar. IVL Svenska Miljöinstitutet utvecklar tillsammans med bland annat Botkyrka kommun en metod för hur man kan ta hänsyn till lokal hållbarhet i miljonprogramområdenas upprustningsarbete.
 • | nyhet
  IVL deltar i Stockholm +40-konferensen
  IVL deltar på den stora internationella konferensen Stockholm +40 och arrangerar tillsammans med Svenskt Näringsliv och Svenska FN-förbundet ett rundabordssamtal på temat "What do we want our sustainable future to look like".
 • | nyhet
  IVL skapar plattform för resurseffektivitet
  IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit initiativ till en svensk plattform för resurseffektivitet. Den ska samla näringsliv, myndigheter och forskare, och bidra till informationsutbyte och kunskapsuppbyggnad om resurseffektivitet. — Det saknas i dag samordning och sammanhållning av dessa frågor som är livsviktiga för de flesta svenska företag. Och där kommer den nya plattformen att fylla en viktig roll, säger Uwe Fortkamp, IVL.
 • | nyhet
  Ytterligare 2,76 MSEK till forskningsprojekt om företagshälsovård i offentlig sektor
  AFA Försäkring stödjer IVL Svenska Miljöinstitutet med 2,76 miljoner kronor för ett treårigt forskningsprojekt inriktat på företagshälsovårdens arbete inom kommuner och landsting. Resultaten kommer att hjälpa kommuner och landsting att använda företagshälsovård mer effektivt.
 • | pressmeddelande
  IVL och KTH först ut med miljöcertifiering av universitetsutbildning
  IVL Svenska Miljöinstitutet har fått i uppdrag att i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) utveckla en certifierad miljövarudeklaration av civilingenjörsutbildningen Energi och miljö. Det är första gången en miljövarudeklaration tas fram för en universitetsutbildning.
 • | nyhet
  IVL leder projekt för minskad klimatpåverkan av offentliga måltider
  Maten står för cirka 25 procent av den totala klimatpåverkan från det som konsumeras i Sverige, motsvarande två ton koldioxid per person och år. Under våren 2012 genomför IVL Svenska Miljöinstitutet två uppdrag med målet att minska klimatpåverkan i kommuner och från offentliga måltider.
Nyhetsarkiv
Återställ