Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  IVL och Akzonobel startar vattenreningsprojekt
  IVL Svenska Miljöinstitutet och kemiföretaget Akzonobel lanserade på Världsvattendagen 2013 ett gemensamt vattenreningsprojekt. Syftet med samarbetet är att göra något åt de 800 000 liter färg som hälls direkt ut i avloppet i Sverige varje år.
 • | nyhet
  IVL-studie visar ökad sysselsättning i miljöteknikbranschen
  Miljöteknikbranschen går starkt framåt i Sverige. I en ny rapport, som IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört för Vinnova, framgår att sysselsättningen i branschen har ökat med 10 000 anställda, eller 15 procent i Sverige under en femårsperiod.
 • | nyhet
  IVL deltar i webinarium inför Trafikantveckan
  Kajsa Persson på IVL Svenska Miljöinstitutet är en av 50 deltagare på ett webinarium med kommundeltagare inför Trafikantveckan. Du kan följa webinariet från din egen dator.
 • | nyhet
  Framgångsrik luftvårdsforskningpresenterades för Lena Ek
  Under sex år har det IVL-koordinerade forskningsprogrammet SCARP studerat luftföroreningarnas effekter på hälsa och miljö. Den 14-15 mars samlades 140 deltagare under en två dagar lång avslutningskonferens med miljöminister Lena Ek och flera internationellt kända europeiska luftvårdsexperter.
 • | pressmeddelande
  Ny IVL-satsning på marin miljöteknik
  IVL Svenska Miljöinstitutet har förstärkt sin marina verksamhet och anställt tre erfarna marinbiologer med specialistkunskaper inom marinteknologi, ekotoxikologi och marin ekologi.
 • | pressmeddelande
  Negativa effekter vid rensning av diken i skogen
  Rensning av diken har under lång tid skett inom skogsbruket. Nu har för första gången dikesrensningens effekter på miljön undersökts. Försöket visar att bottendjuren nedströms påverkas negativt och att de har svårt att återhämta sig. Dessutom ökar läckaget av näringsämnen och kvicksilver.
 • | nyhet
  Ny rapport om tillgången på biodrivmedel år 2030
  Forskarna Julia Hansson och Maria Grahn på IVL respektive Chalmers har i ett forskningsprojekt samfinansierat med Svenska petroleum- och biodrivmedels-institutet, SPBI, undersökt förutsättningarna och tillgången på förnybara drivmedel i framtiden. Enligt rapportens mest optimistiska scenario kommer det att produceras cirka 26 terawattimmar biodrivmedel i Sverige år 2030, vilket är fyra gånger mer än dagens konsumtion.
Nyhetsarkiv
Återställ