Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Kväve, metan och klimatgaser stora utmaningar för internationell luftvård
  Luftkvaliteten är i dag betydligt bättre än den var för 30 år sedan, framförallt i Europa och USA. Det har vi till stor del FN:s konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar, CLRTAP, att tacka för. Bakom kulisserna jobbar också ett nätverk av experter som för femte gången träffades på den så kallade Saltjöbadenkonferensen för att ta fram rekommendationer för det fortsatta internationella luftvårdsarbetet.
 • | pressmeddelande
  Luftexperter från hela världen samlas i Göteborg
  Den här veckan, den 24-26 juni, samlas över 100 experter, forskare och beslutsfattare från hela världen i Göteborg för att delta i en internationell workshop om luftföroreningar. På konferensen diskuteras hur det framtida internationella samarbetet på luftområdet ska organiseras och prioriteras. Ett antal rekommendationer kommer att tas fram i syfte att påverka utvecklingen inom, bland annat FN:s luftvårdskonvention, FN:s klimatpanel IPCC och EU.
 • | nyhet
  "Samordningen av klimat- och luftvårdsarbetet är en viktig fråga som kommer diskuteras"
  Den 24-26 juni träffas ett hundratal internationella luftvårdsexperter i Göteborg på Saltsjöbaden V, en workshop om hur vi med nationsöverskridande åtgärder kan säkra luftkvalitet och hälsa, och samtidigt stärka klimatarbetet och den biologiska mångfalden. Peringe Grennfelt har varit drivande sedan den första Saltsjöbadenkonferensen.
 • | pressmeddelande
  Nu ska återvinningen av plast från sjukvården öka
  Varje dag används och slängs stora mängder plast inom sjukvården. Nu går landsting, avfallsbolag, forskningsinstitut och kemiföretag samman för att skapa en hållbar hantering av plastavfallet. – Plast är ett värdefullt material. Bra återvinning gynnar inte bara miljön utan kan också vara lönsam för såväl sjukvård som återvinningsbranschen, säger Jan-Olov Sundqvist på IVL Svenska Miljöinstitutet som leder projektet.
 • | pressmeddelande
  Bättre säkerhet vid användning av andningsskydd
  Andningsskydd används på många arbetsplatser för att skydda mot farliga luftföroreningar. Men alltför ofta används och underhålls skydden fel vilket gör att de inte skyddar som de ska. För att förbättra säkerheten har webbplatsen andningsskydd.nu utvecklats med konkreta tips och råd om skötsel och användning, samt underlag för information och utbildning för yrkesverksamma och för yrkesutbildningar exempelvis för byggnadsarbetare och svetsare. En del tips och råd illustreras med korta filmer.
 • | nyhet
  Materialåtervinning av kartong bättre än förbränning
  En ny livscykelanalys visar på vinster för miljön om använda dryckeskartonger går till materialåtervinning. Alternativet är att de går till förbränning med energiåtervinning, men de sammanvägda miljövinsterna är större om förpackningarna återvinns till nya produkter.
 • | nyhet
  Världsmiljödagen: Spara miljön - ät upp maten
  Den femte juni firas Internationella Världsmiljödagen, som i år fokuserar på mat och hur man ska låta bli att kasta den i soporna. En genomsnittlig familj skulle kunna spara 3 000-4 000 kronor per år genom att undvika de värsta fällorna. IVL:s Åsa Stenmarck, delar med sig av sina tre bästa tips för att minska det egna matsvinnet.
Nyhetsarkiv
Återställ