Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Nytt verktyg gör det enklare att bygga giftfritt
  Svårigheterna med att bygga giftfritt är att veta vilka varor som ska användas. IVL Svenska Miljöinstitutet har i projektet ”Prioriterade varugrupper för giftfritt byggande” gått igenom ett antal varugrupper för att det ska vara lättare att bedöma vilken prioritering man ska göra vid valet av giftfria varor.
 • | nyhet
  Giftigheten av pyritionrester avtar i miljön
  IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket gjort en screening avseende pyritioner och deras viktigaste nedbrytningsprodukter, något som inte gjorts tidigare. Resultatet visade att zinkpyritioner - som används i mjällschampo och i båtbottenfärger - inte är ett så problematiskt ämne ur miljösynpunkt som man tidigare trott. - Vi kunde se att förvånansvärt mycket renas i reningsverket, säger forskaren Jörgen Magnér på IVL.
 • | nyhet
  Hur höga är halterna av luftpartiklar i din kommun?
  En ny studie visar att även låga halter av luftföroreningar ökar risken för lungcancer, trots att nivåerna ligger under EU:s gränsvärden. Resultatet är publicerat i vetenskapstidskriften the Lancelot Oncology, där man gjort en studie i nio europeiska länder på närmare 313 000 personer.
 • | nyhet
  Bättre luft i Kina med svensk hjälp
  IVL Svenska Miljöinstitutet ska tillsammans med det kinesiska forskningsinstitutet CRAES inrätta ett gemensamt laboratorium för luftövervakning i Kina. IVL ska också på uppdrag av Naturvårdsverket arbeta med kapacitetsuppbyggnad för att begränsa utsläppen av kvicksilver från metallindustrin i Kina.
 • | pressmeddelande
  Svensk miljöteknik i samlad databas ger bättre spridning och mer tid till försäljning
  Genom att samla information om svenska miljöteknikföretag och referensobjekt i en och samma databas, ser IVL Svenska Miljöinstitutet till att företag och organisationer i miljötekniksverige kan ägna mer tid åt att göra affärer – och mindre tid åt administration.
 • | pressmeddelande
  Uppförandekod ska mota oseriös textilinsamling
  IVL Svenska Miljöinstitutet har fått fyra projektuppdrag inom textilområdet för att försöka finna lösningar för hur textilier ska kunna tas tillvara. Tre av projekten sker i samarbete med organisationer från de övriga nordiska länderna.
Nyhetsarkiv
Återställ