Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | pressmeddelande
  Så är luftkvaliteten i Sveriges kommuner
  Nu har resultat från mätningar av luftkvalitet i Sveriges kommuner under 2012 sammanställts och rapporterats till EU. Mätningarna visar att de flesta kommuner ligger under EU:s gränsvärden för partiklar (PM10) när man räknar på ett genomsnitt för året men att gränserna överskrids under enskilda dygn. Däremot är halterna av partiklar i många kommuner långt ifrån Sveriges miljökvalitetsmål för frisk luft.
 • | nyhet
  25 miljoner till forskning på luft och klimat
  Naturvårdsverket anslår 25 miljoner till ett treårigt forskningsprogram om luftföroreningars effekter på hälsa, ekosystem och klimatet. Sammanlagt ett trettiotal forskare ska delta i programmet som koordineras av IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • | nyhet
  Sveriges betongkonstruktioner tar upp 300 000 ton koldioxid per år
  Betong tar upp och binder koldioxid ur luften under hela sin livscykel. Det har varit känt länge, men nu har forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, Lunds Tekniska Högskola och Cementa kvantifierat hur stort det årliga upptaget är. Studien är publicerad i den amerikanska forskningstidskriften Environmental Science & Technology.
 • | nyhet
  Stort intresse för plaståtervinning inom byggsektorn
  Intresset för utökad materialåtervinning av plast är stor inom byggsektorn. Det visar en undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört. Förutsättningen för att lyckas är att analysera och undanröja identifierade hinder på vägen.
 • | pressmeddelande
  Hållbara transporter – 14 november 2013
  Välkommen till årets viktigaste konferens för dig som jobbar med transport-, miljö- och hållbarhetsfrågor.
 • | nyhet
  "Sambandet mellan luftföroreningar och klimat måste stärkas"
  Ledande experter och forskare, beslutsfattare och förhandlare, samt representanter från internationella organisationer och näringsliv samlades 24-26 juni 2013 för att diskutera luftvårdsfrågor under en workshop arrangerad av Naturvårdsverket och IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • | nyhet
  Svenska bostäder uppfyller inte ventilationskraven
  80 procent av bostäderna uppfyller inte Boverkets ventilationskrav på 0,5 luftomsättningar per timme. Det framkommer vid en undersökning gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • | nyhet
  Sveriges utsläpp av växthusgaser minskar
  Utsläppen av växthusgaser inom Sveriges gränser minskade med fem procent mellan 2011 och 2012. Det visar den årliga utsläppsinventeringen som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram tillsammans med SMHI, SCB och SLU. Sedan basåret 1990 har utsläppen minskat med 20 procent.
 • | pressmeddelande
  Ny studie mäter miljögifter i fisk
  Hur höga är halterna av miljögifter i fisk som fångas nära Stockholm? Hur mycket föroreningar finns det upplagrat i bottnarna, ökar eller minskar halterna över tid? För att svara på detta pågår just nu provfiske och sedimentprovtagning i ett område från östra Mälaren, över Stockholms inner- och mellanskärgård och vidare ut till ytterskärgården.
 • | nyhet
  Konventionen mot kvicksilver undertecknad
  En global konvention om begränsning av användning och utsläpp av kvicksilver undertecknades i går i Japan av delegater från 140 länder. Minamatakonventionen, som fått sitt namn för att hedra offren i den japanska stad som drabbades av den största förgiftningskatastrofen av kvicksilver någonsin, innebär att ett globalt ramverk för att arbeta med utsläppbegränsningar nu är på plats.
 • | nyhet
  Innemiljö: ”Viktigt att vi gör rätt från början”
  Över en miljon svenskar uppger att de har hälsobesvär orsakade av sin innemiljö i bostaden eller arbetet. Fyra av tio bostäder har fukt eller mögelskador som orsakar hälsoproblem. Det är hög tid att upprätta ett nationellt kompetenscentrum för inomhusmiljö, menar IVL, som tillsammans med bland annat Umeå universitet och SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, i veckan bjöds in till socialdepartementet.
 • | nyhet
  Dålig inomhusluft kostar miljarder
  Fyra av tio skolor har fuktskador och lika stor andel underkänns i den obligatoriska ventilationskontrollen. 700 fall årligen av astma hos fyraåringar kan knytas till fuktproblem i bostaden. Ansvariga politiker måste inse allvaret och initiera ett förebyggande arbete. Det skriver Berndt Stenberg, Umeå universitet, Maritha Sedvallson, Astma och Allergiförbundet och Tord Svedberg, vd för IVL Svenska Miljöinstitutet, med flera i en debattartikel i Dagens Samhälle.
 • | nyhet
  Bostadsområden renoveras för att spara energi
  Det nystartade forskningsprojektet ZenN, Nearly Zero Energy Neighborhoods, syftar till att minska energianvändningen i befintliga byggnader och stadsdelar. Bostadsområdena Lorensborg och Lindängen i Malmö ingår i projektet. Där kommer ett antal åtgärder att genomföras i samband med att områdena renoveras.
Nyhetsarkiv
Återställ