Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  IVL ska utvärdera LOVA-satsningar
  IVL Svenska Miljöinstitutet ska på uppdrag av Södertälje kommun utvärdera tidigare satsningar inom Skillebyåns och Åbyåns avrinningsområde för att förbättra vattenkvaliteten i Stavbofjärden, som ligger mellan fastlandet och Mörkö.
 • | nyhet
  Hur ska de svenska skogarna kvantifieras och värderas?
  Idag pratas det mycket om ekosystemtjänster, det vill säga tjänster som naturen ger oss och som vi är beroende av. IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket gjort en studie över de olika ekosystemtjänsterna som finns i våra svenska skogar.
 • | pressmeddelande
  Klimatförändring allvarligaste miljöproblemet enligt riksdagskandidater
  Klimatfrågan är het inför valet. Enligt en ny undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort anser 71 procent av partiernas ledande riksdagskandidater att klimatförändring är det allvarligaste miljöproblemet. Allmänheten är mer splittrad i frågan, även om flest håller med om politikernas bedömning.
 • | nyhet
  IVL:s textilexpert om seriös textilinsamling
  I projektet "Towards a new Nordic textile commitment – Collection, sorting, reuse and recycling" görs det en kartläggning av olika aktörer för insamling, återanvändning och återvinning av använda textilier. IVL:s textilexpert David Palm berättar om ett förslag till textilinsamling som kommit fram.
 • | nyhet
  Nedfall och effekter av luftföroreningar - Tillstånden i Sveriges skogsmiljöer
  Hur många av Sveriges sjöar är idag försurade och hur ser förändringen över tid ut? Hur stort är det atmosfäriska nedfallet av svavel? Resultaten från Krondoppnätets senaste mätningar för Sveriges län är nu klara.
 • | pressmeddelande
  Hinder och förutsättningar för en hållbar båtpendling i Stockholm
  Modernare båtar och bryggor, ändrade regler för hastigheter och bränslen – men framförallt en politisk vilja och blocköverskridande överenskommelser. Det är några av de förutsättningar som politiker och tjänstemän listar måste finnas på plats för att Stockholm ska få en hållbar kollektivtrafik på vatten.
 • | nyhet
  Åtgärdsarbete och samverkan för en hållbar Östersjöregion
  Hur går det svenska genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen? Finns det tecken som visar att Östersjön blir friskare eller är ekosystemet så rubbat att havet inte kan återhämta sig? Kan reningsverken bidra ännu mer för att minska utsläppen?
 • | nyhet
  Förekomst av nanopartiklar på arbetsplatser undersöks av IVL
  Användningen av nanomaterial som innehåller nanopartiklar ökar i många olika arbetsmiljöer, bland annat inom bygg- och tillverkningsindustrin, men också i produkter som läkemedel och hygienprodukter.
 • | pressmeddelande
  IVL tar över EPD-systemet för certifierade miljövarudeklarationer
  IVL Svenska Miljöinstitutet tar över det internationella EPD-systemet för certifierade miljövarudeklarationer när Miljöstyrningsrådet avvecklas. Det innebär att EPD-systemet tillförs ytterligare kompetens och erfarenhet, samt ökade utvecklingsresurser genom IVL:s breda kompetens, internationella verksamhet och kontaktnät. För IVL är övertagandet en naturlig del i en bred satsning på livscykelanalyser, systemanalys och resurseffektiva och klimatsmarta produkter.
Nyhetsarkiv
Återställ