Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Forskare undersöker dolda källor till exponering av asbest
  Varje år insjuknar över 100 personer i Sverige i malignt mesoteliom, en dödlig form av cancer, där exponering av asbest är den nu kända huvudorsaken. Trots att all användning av asbest är förbjuden sedan 1982 så har antalet årliga insjuknade fall legat på samma nivå sedan 90-talet. Nu ska arbetsmiljöforskaren Cecilia Österman undersöka orsaken till andra möjliga exponeringar i ett nytt projekt.
 • | nyhet
  Tryggare områden när boende involveras i förnyelse
  När boende involveras i förnyelsen av sina bostadsområden kan det skapa trygghet och engagemang. Det visar bland annat det nyligen avslutade projektet SuburbanLab som genomförts för att skapa mer hållbara och attraktiva stadsområden i miljonprogramsområden. I Alby i Botkyrka kommun har invånarna bland annat deltagit vid utformningen av ny utomhusbelysning vid en gångväg och av urban odling.
 • | nyhet
  Nytt projekt ska stödja tillväxten av små och medelstora företag inom hållbar stadsutveckling
  IVL Svenska Miljöinstitutet ska tillsammans med tre partner driva projektet Grön BoStad för att skapa en hållbar stadsutveckling i Stockholms län med fokus på tillväxt i små och medelstora företag. Projektet ska bidra till en regional koldioxidsnål ekonomi, men även verka för en minskad segregation.
 • | nyhet
  Klimatsnåla trähuset blir ännu snålare med glasullsisolering
  IVL har på uppdrag av Isover undersökt om klimatpåverkan förbättras om man byter från stenull till Isover:s isoleringsprodukter i det trähus som finns i Strandparken Sundbyberg. Martin Erlandsson som gjort utredningen förklarar att i den livscykelanalys som ursprungligen gjordes för trähuset tillsammans med KTH, så ingick inga förslag på att göra förbättringar utan bara att beskriva klimatpåverkan som huset byggdes.
 • | nyhet
  Unik livscykelanalys över Göteborgs hamn
  Varje år hanterar Göteborgs hamn över 37 miljoner ton gods och 800 000 containrar. Som Skandinaviens största hamn är den totala miljöprestandan ett viktigt mått för ytterligare effektiviseringar.
Nyhetsarkiv
Återställ