Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  IVL deltar i forskningsprogram om smarta material
  Smarta material är fokus i ett av Mistras nya forskningsprogram. Förhoppningen är att hitta effektiva sätt att rena luft, vatten och mark från miljöfarliga ämnen. IVL Svenska Miljöinstitutet deltar i programmet som leds av KTH.
 • | pressmeddelande
  80 miljoner till nytt klimatpolitiskt program
  Med 80 miljoner kronor i ryggen ska Mistras nya klimatpolitiska program, Mistra Carbon Exit, ta sig an det tuffa målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045. IVL Svenska Miljöinstitutet leder programmet och bildar tillsammans med Chalmers och ett stort antal andra universitet, högskolor, industrier och organisationer ett starkt konsortium. Fokus är på tre områden: bostäder, transporter och transportinfrastruktur.
 • | pressmeddelande
  Tydlig förbättring av vattenmiljön utanför skogsindustrier
  Många års arbete med att minska utsläppen från den svenska pappers- och massaindustrin har resulterat i tydliga miljöförbättringar i närliggande vattenområden. Många av de miljöproblem som tidigare påvisats kan nu anses lösta. Samtidigt kvarstår vissa effekter av föroreningar i några områden, vilket sannolikt beror på tidigare utsläpp som lagrats in i bottensedimenten, visar en ny studie.
 • | nyhet
  Peringe Grennfelt lämnar luftkonventionen efter 30 år
  Efter nära 30 år som svensk delegat inom Luftkonventionen och under de senaste åren som ordförande för arbetsgruppen för luftföroreningars effekter lämnar nu IVL:s Peringe Grennfelt sina uppdrag.
 • | nyhet
  Krafttag för bättre vatten med stöd av unikt EU-projekt
  IVL deltar i Sveriges första LIFE IP-projekt. Vattenprojektets mål är bland annat att minska påverkan från näringsämnen och miljögifter, skapa fria vandringsvägar för fisk och effektivisera kommunal vattenplanering.
 • | nyhet
  I podcasten Framtidsutsikter diskuterar forskare en framtid bortom BNP-tillväxt
  Kan ekonomin växa i all evighet? Vad betyder BNP och vad betyder tillväxt? Det är några frågor som IVL-forskaren Mikael Malmaeus diskuterar i podcasten Framtidsutsikter. Podcasten är framtagen inom projektet Bortom BNP-tillväxt som i ett antal scenarier undersöker ett samhälle utan ekonomisk tillväxt.
 • | nyhet
  Skolan vill tala Miljöväder
  Hur hanterar ni datasäkerheten inom IoT? Kommer utsläppen fortfarande från industrier? Varför kostar sensorer så mycket? Frågorna var många och svåra när årkurs nio på Johannebergskolan i Göteborg träffade forskarna i luftföroreningsprojektet Miljöväder vid ett studiebesök på IVL.
 • | nyhet
  ”Flygskatt är ett viktigt styrmedel”
  En statlig utredning föreslår att flygskatt ska införas i Sverige 2018. IVL:s Anders Roth är en av många miljöexperter som välkomnar förslaget.
Nyhetsarkiv
Återställ