Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Välbesökt och intressant på Vägen till giftfritt byggande
  Hur får vi en gemensam målbild och vilka styrmedel behövs för att vi ska nå en giftfri miljö? Dessa frågor låg i fokus vid den välbesökta konferensen Vägen till giftfritt byggande som hölls den 29 mars.
 • | pressmeddelande
  Fler företag betalar extra för miljövänligare transporter
  Andelen företag som betalar extra för miljövänligare transporter har ökat från 3 procent till 21 procent på fyra år. Det visar en undersökning bland transportinköpare som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.
 • | nyhet
  Därför är Trumps koloffensiv en återvändsgränd
  Att Trump signerat en exekutiv order som försöker nedmontera Obamas klimatpolitik är ett bakslag för klimatarbetet. Men mycket talar för att omställningen mot en koldioxidsnål ekonomi kommer att fortsätta både i USA och internationellt, skriver Lars Zetterberg, klimatexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet i en analys i Aktuell Hållbarhet.
 • | nyhet
  Parkeringsplatser krymper när staden växer
  Städerna förtätas och behovet av hållbara transportlösningar ökar. Det betyder mindre plats för bilen och mer för bussar och cykelvägar. Nu startar ett forskningsprojekt som ska studera effekterna av ett oförändrat p-tal parallellt med tillkomsten av 4 000 nya arbetsplatser på Johanneberg Science Park.
 • | nyhet
  Strategiskt paraplyprojekt för industriell symbios
  Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet, Linköpings universitet och Rise har tillsammans med industriella partners från Sotenäs Symbioscenter, Hifab, Econova, Tekniska Verken i Linköping och Holmen inlett flera projekt som ska förbättra och öka implementering av industriell symbios i Sverige. Satsningen finansieras genom det strategiska innovationsprogrammet Resource.
 • | pressmeddelande
  Möt miljöminister Karolina Skog på Tillståndet i miljön
  Sveriges miljöminister Karolina Skog medverkar på Tillståndet i miljön den 18 maj. På konferensen granskas och debatteras aktuella frågor som Sveriges nya klimatlag och vad vi kan förvänta oss av den. Uppdatera dig också om de senaste trenderna inom digitalisering, cirkulär ekonomi, hållbarhetskommunikation och innovativa affärsmodeller.
 • | nyhet
  ”Positiva förändringar av förmånsbilssystemet”
  Regeringen presenterade i fredags (24/3) ett förslag till ändring av inkomstskattlagen gällande förmånsbilsbeskattningen. I promemorian redovisas flera förändringar av nuvarande förmånsbilsbeskattning. En av de viktigaste är att trängselskatten i Stockholm och Göteborg bryts ur schablonvärderingen och alltså inte längre kommer ingå i förmånsvärderingen.
 • | nyhet
  Nya lösningar ska minska vattenbristen på Gotland
  Förra året drabbades Gotland av akut vattenbrist. Risken finns även i år då grundvattennivåerna är långt under de normala. IVL Svenska Miljöinstitutet ska nu tillsammans med Region Gotland undersöka förutsättningarna för att etablera en testbädd på Storsudret på Gotland där olika tekniker och system för en hållbar vattenhantering ska testas.
 • | nyhet
  ”Tydliga förbättringar i bonus-malus”
  Regeringen presenterar i dag ett omarbetat förslag till bonus-malus för personbilar, lätta lastbilar och bussar. Förslaget innebär en bonus på 45 000 kronor till den som köper en bil som släpper ut noll koldioxid. Malus-delen ger höjd fordonsskatt i tre år för nya bilar som släpper ut 95 gram koldioxid och uppåt per kilometer, skatten trappas upp ju mer de släpper ut.
 • | pressmeddelande
  Ny Sifo-undersökning: Många positiva till bilpooler
  Nästan varannan svensk, 45 procent, vill att deras kommun ska ge bilpoolsbilar tillgång till attraktiva parkeringsplatser. Bara 27 procent vill inte det. Det visar en ny Sifo-undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet låtit göra. Stödet är mycket stort bland unga mellan 18 och 29 år (57 procent) och klart lägre bland dem över 64 år (36 procent).
 • | nyhet
  Myter om skräp – vad kan svenskarna om skräp och återvinning?
  Vad vet svenska folket om skräp, sopsortering, återbruk och återvinning? I en enkätundersökning har Konsumentföreningen Stockholm med hjälp av marknadsundersökningsföretaget Novus, ringat in kunskapsluckor och missuppfattningar. Enkätfrågorna och faktaavsnitten har tagits fram i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet. Syftet med undersökningen är att bringa klarhet och sprida information på området skräp och återvinning.
 • | nyhet
  ”Bra med Bränslebytet, men nu krävs tydligare krav på miljö och sociala frågor”
  Regeringen presenterar i dag ett nytt förslag för att öka andelen biobränsle i drivmedel. Initiativet som kallas ”Bränslebytet” innebär dels att en så kallad reduktionsplikt införs i Sverige och dels skatteförändringar som gynnar biobränslen.
 • | nyhet
  Analys: Förmånsbilen – en miljöskadlig subvention
  Att ta bort miljöskadliga subventioner är en första viktig åtgärd för att få en effektiv klimatpolitik. En klimatskadlig subvention som inte lyfts fram så ofta – men som behöver förändras – är vårt förmånsbilssystem. Det skriver IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth i en analys för Aktuell Hållbarhets Ekotransport.
 • | pressmeddelande
  Här är tekniken som kan revolutionera textilåtervinningen
  Automatisk istället för manuell sortering ger nya möjligheter för ökad textilåtervinning. I en unik pilotanläggning i Avesta är nu en trettio meter lång maskin på plats som med hjälp av optiska sensorer kan sortera textilier utifrån olika fiberinnehåll.
Nyhetsarkiv
Återställ