Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Södertälje kommun får stöd för att utveckla återanvändning
  Södertälje kommun och Telge Återvinning har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet fått bidrag av Vinnova för att ta fram en handlingsplan för ökad återanvändning. Handlingsplanen ska fokusera på åtgärder som underlättar för ideella och kommersiella aktörer att samla in sådant som idag blir grovavfall.
 • | pressmeddelande
  Basta tar helhetsgrepp på hormonstörande ämnen i byggvaror
  IVL:s dotterbolag Basta arbetar för att fasa ut särskilt farliga ämnen i bygg- och anläggningsprodukter. Efter att EU enats om en definition för hormonstörande ämnen tar Basta nu ett helhetsgrepp på frågan och arbetar tillsammans med IVL fram en vägledning för att bedöma hormonstörande ämnen i byggvaror.
 • | pressmeddelande
  Samarbete ska underlätta för byggbranschen att ställa klimatkrav
  Byggandet står för en stor del av fastighetsbranschens klimatpåverkan. I projektet Klimatkrav till rimlig kostnad arbetar Sveriges Allmännytta, kreditinstitutet Kommuninvest och IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med målet att ta fram en branschstandard för att beräkna klimatpåverkan och kunna ställa klimatkrav vid nyproduktion. Nio bostadsbolag har utsetts till testpiloter i projektet.
 • | pressmeddelande
  Ny kartläggning visar Sveriges styrkeområden inom miljöteknikexport
  En studie från IVL Svenska Miljöinstitutet visar att energi- och resursåteranvändning är det starkaste området inom svensk miljöteknikexport. Vattenkvalitet är också ett starkt exportsegment. Bland företag med innovationskraft växer dock nya exportområden fram som hållbar stads- och transportplanering samt teknik för att minska användningen av skadliga ämnen. Exporten av miljöteknik är generellt sett störst till Europa och Asien.
 • | nyhet
  Flera mål för materialåtervinning uppfylls men stora utmaningar väntar
  Sverige uppfyller de flesta av de nuvarande målen för materialåtervinning, men det finns flera utmaningar för att uppnå framtida mål och öka materialåtervinningen av förpackningar. Pantsystemet sticker ut som ett effektivt system för att uppnå hög materialåtervinning.
 • | pressmeddelande
  Avstamp mot smartare avfallshantering
  Med ny smart teknik har den svenska avfallshanteringen stora möjligheter att utveckla effektivare och mer hållbara lösningar. Som vägledning och inspiration publicerar Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet nu fyra skrifter som visar flera goda exempel.
 • | pressmeddelande
  Ny hemsida ska stötta cirkulär upphandling
  Cirkulär upphandling är ett viktigt verktyg för att styra samhället mot en mer hållbar konsumtion och produktion. Men det behövs mer kunskap och praktisk vägledning på området. För att stötta företag och upphandlande instanser lanserar IVL Svenska Miljöinstitutet nu därför en webbplattform för cirkulär upphandling.
 • | pressmeddelande
  IVL släpper bok om elavfall för gymnasiet
  Mobiltelefoner, teveapparater, vitvaror och datorer hör till de vanligaste produkterna i avfallsströmmen i världen, och de ökar. Varje år kastas ungefär 50 miljoner ton elektroniskt avfall, och med det försvinner stora mängder värdefulla metaller. IVL har samlat problematiken med elavfall och lösningarna framåt i en populärvetenskaplig bok för gymnasiet.
 • | nyhet
  Sommarläger ökade miljömedvetenheten hos ungdomar
  Tillsammans med Svenska Institutet arrangerade IVL Svenska Miljöinstitutet i sommar en miljöutbildning för 20 indiska och kinesiska studenter. Under två veckor fick ungdomarna lära sig mer om hållbar utveckling och smarta lösningar för hållbara städer.
 • | nyhet
  Ny rapport: Avfallets roll i framtidens energisystem
  Hur kan avfallets roll i energisystemet komma att förändras i framtiden och vad blir konsekvenserna för energibranschen? I en rapport har IVL Svenska Miljöinstitutet analyserat hur mycket svenskt avfall som finns tillgängligt för energiåtervinning i framtiden och vilka effekter det får på klimatutsläppen.
 • | pressmeddelande
  Textilavfall och elskrot påverkar klimatet mest
  Textil, elektriska produkter och elektronik – de avfallstyperna har störst påverkan på klimatet. Det visar en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram i samarbete med Avfall Sverige.
 • | nyhet
  Rent vatten i fokus vid indiskt politikerbesök
  Indiens vattenminister Gajendra Singh Shekhawat besökte på fredagen Hammarby Sjöstadsverk i Stockholm. På den unika forsknings- och demonstrationsanläggningen utvecklar IVL tillsammans med andra företag och forskare tekniker för att rena och återanvända avloppsvatten.
Nyhetsarkiv
Återställ