Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Pappersindustrins restprodukter blir bränsle
  Genom att ta tillvara på restprodukter från pappers- och massaindustrin ska EU-projektet Pulp and Fuel tillverka biodiesel till en låg kostnad. Detta görs genom förgasning och Fischer-Tropsch-syntes. I anläggningar i Grenoble, Piteå och Trondheim är testerna med den nya tekniken nu igång.
 • | pressmeddelande
  Bättre koll på byggarbetares exponering för farlig kvarts
  Damm som innehåller kvarts är en hälsofara. Det förekommer på många arbetsplatser men är vanligast inom byggindustrin. IVL Svenska Miljöinstitutet har i samråd med byggindustrin tagit fram referensmätningar för kvartsexponering som ger vägledning om när dammhalterna kan vara höga och när det är viktigt att skydda sig, till exempel genom att använda andningsskydd.
 • | nyhet
  Så ska kapitalförvaltare tänka om plast – ny rapport ger rekommendationer för hållbara investeringar
  Plastföretag som inte har en strategi för hur de ska bryta sitt fossilberoende kan vara en risk för investerare. Ställ därför krav och frågor om hur företagets plast är producerad, designad, förpackad och hur den kan återvinnas. Så lyder några av rekommendationerna i en ny rapport från Lunds universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet som riktar sig till kapitalförvaltare och investerare som vill göra hållbara investeringar.
 • | nyhet
  Forskningssamarbete om luftföroreningar och fotokemisk smog i Kina
  I början av oktober arrangerade Göteborgs universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet ett seminarium om luftföroreningar och fotokemisk smog i Kina. Seminariet är en del av ett forskningsprojekt där svenska och kinesiska forskare samarbetar för att öka förståelsen av utsläpp och atmosfärkemiska processer som leder till att partiklar och andra luftföroreningar bildas.
 • | nyhet
  Nytt verktyg ska hjälpa materialtillverkare hantera klimatkrav i byggsektorn
  Om två år börjar en ny lag gälla som innebär att det blir obligatoriskt att redovisa byggnaders klimatpåverkan vid nybyggnation. För att förenkla för byggmaterialtillverkare ska IVL ta fram ett verktyg som ger stöd för att hantera miljö- och klimatkrav digitalt. Vi söker nu ett antal företag som vill vara med och testa och därmed bidra till utvecklingen av verktyget.
 • | nyhet
  Samlade råd och rekommendationer om mätning och riskbedömning av nya kemikalier i vattenmiljö
  Forskningsprojektet Solutions som pågått i fem år har utvecklat nya metoder och förbättrade modeller för provtagning, analys och riskbedömning av nya kemikalier i vattenmiljö. De samlade resultaten har nu publicerats i ett antal sammanfattande artiklar.
 • | nyhet
  Breda vägar mot ett fossilfritt Sverige
  Forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit startade som en följd av Parisavtalet och Sveriges klimatmål om koldioxidneutralitet 2045. Hur ska omställningen gå till? Mistra Carbon Exit försöker besvara den frågan genom att ta ett helhetsgrepp. I september samlades programmet till sin årliga konferens för att presentera aktuell forskning och nya resultat.
 • | nyhet
  Gröna Solberga bjuder in till höstsalong
  I Solberga strax söder om Stockholm finns en testbädd mitt i bostadsområdet där företag kan testa hållbara lösningar och innovationer. I området finns bland annat en fiskodling och man har också skapat en växtbädd för att ta hand om regnvatten. Den 9 oktober bjuder Gröna Solberga in till höstsalong för alla som vill veta mer om projektet.
 • | nyhet
  Nytt projekt granskar hur regionen påverkas när kollektivtrafiken elektrifieras
  Allt fler kommuner väljer att satsa på eldrift. Hur påverkar det redan etablerade system med biogas i kommunerna och vad är mest hållbart ur ett regionalt perspektiv? Det ska ett nystartat forskningsprojekt ta reda på.
Nyhetsarkiv
Återställ