Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | nyhet
  Tusen miljarder euro till den gröna given
  Europa ska bli helt klimatneutralt till 2050. Med EU-kommissionens nya satsning ”den europeiska gröna given” höjs klimatambitionerna kraftigt. Hur ska det gå till och hur påverkas svensk industri? Forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit belyser frågan.
 • | pressmeddelande
  Täta och gröna städer – en utmaning för luftkvaliteten
  I takt med att städerna växer och förtätas ökar risken för att stadsluften försämras. Men det går att undvika genom strategisk placering av byggnader och växtlighet visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet har utfört på uppdrag av Naturvårdsverket.
 • | nyhet
  Lättläst rapport ger fakta och tips om plast
  Både användningen av plast och plastavfallet ökar i Sverige. Vad kan man göra för att påverka det? IVL Svenska Miljöinstitutet och Statistikmyndigheten SCB har på uppdrag av Naturvårdsverket samlat fakta och praktiska tips i en kortrapport.
 • | pressmeddelande
  Sveriges matavfall fyller Globen fyra gånger om
  Matavfallet som uppstår under ett år i Sverige skulle kunna fylla Globen fyra gånger om. Och det mesta kommer från hushållen – tre fulla Globen. Det visar rapporten Matavfall i Sverige 2018, som IVL Svenska Miljöinstitutet har varit med och tagit fram på uppdrag av Naturvårdsverket.
 • | pressmeddelande
  Kommunens klimatavtryck kan påverkas redan på golvnivå
  Upphandlare kan bidra till att minska klimatpåverkan genom att ställa rätt krav vid byggprojekt. Ett exempel är att se till att plastspill från golvläggning återvinns i stället för att brännas upp. IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram en guide för hur man gör.
 • | pressmeddelande
  Rent vatten i fokus när IVL öppnar kontor i Indien
  IVL fortsätter att växa internationellt – nu senast i Indien där ett nytt kontor har öppnat i mångmiljonstaden Mumbai. En betydande del av verksamheten kommer ha fokus på vattenrening, ett av IVL:s styrkeområden. I ett av de större projekten ska IVL säkerställa att två stora avloppsreningsverk som nu ska byggas i Mumbai uppförs på ett bra sätt.
 • | pressmeddelande
  Rekordstort internationellt intresse för svenska lösningar inom smarta städer
  Svenska lösningar inom smarta och hållbara städer lockar rekordmånga utländska aktörer till Sverige. Verksamheten inom Smart City Sweden kan idag visa upp över 100 besöksobjekt över hela landet med lösningar inom miljöteknik, mobilitet, stadsplanering, digitalisering och social hållbarhet.
 • | nyhet
  Samverkansgrupp ska stärka näringslivets klimatomställning
  Regeringen presenterade igår fyra samverkansgrupper som ska skapa innovativa lösningar på samhällsutmaningar och bidra till näringslivets konkurrenskraft. IVL:s avfalls- och resursexpert Åsa Stenmarck ingår i gruppen som fokuserar på näringslivets klimatomställning.
 • | nyhet
  Vägen till en klimatpositiv framtid – incitament och finansiering av bio-CCS
  Klimatpolitiska vägvalsutredningen överlämnade i förra veckan sitt betänkande Vägen till en klimatpositiv framtid till regeringen. IVL har bidragit med underlag till utredningen och tittat på olika typer av styrmedel som skulle kunna bidra till att skapa incitament och finansieringsunderlag för ett genomförande av biogen koldioxidinfångning och lagring, bio-CCS.
Nyhetsarkiv
Återställ