Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Bättre luftkvalitet med göteborgarnas hjälp
  Kungsparken i centrala Göteborg har blivit testområde för forskning om hur luften i våra städer kan förbättras. Sedan i våras har ett antal sensorer och provtagare varit utplacerade runt om i parken och folk som ofta vistas i eller passerar igenom området uppmuntras att delta i studien.
 • | pressmeddelande
  Handbok för restauranger ska rädda mer mat
  En tredjedel av all mat som produceras äts inte upp. FN har målet att halvera det globala matsvinnet till 2030 och har utsett den 29 september till Internationella matsvinnsdagen. Nu har Samarbete för minskat matsvinn, som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet, tagit fram en handbok som ger restauranger praktiska tips om hur de ska rädda mer mat.
 • | pressmeddelande
  Ny rapport avslöjar våra klimatskadliga vanor
  Byt ut rött kött mot vitt kött och grönsaker och hitta alternativ till flygresor. Det är några av rekommendationerna i en ny rapport från Nordiska ministerrådet om de nordiska hushållens privata konsumtion. Rapporten som har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet kartlägger privat konsumtion i de nordiska länderna och presenterar åtta åtgärder som kan göra våra konsumtionsvanor mer hållbara och klimatvänliga.
 • | nyhet
  Verktyg gör det enklare att planera klimatsmart
  Hur stor klimatpåverkan kommer människors resor till och från ett nybyggt område att generera – och hur kan vi planera mer klimatsmart? Göteborgsregionen har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram ett GIS-baserat verktyg som kan användas vid planering av nya bostäder och verksamheter.
 • | nyhet
  Ny rapport om PFAS-ämnen i kosmetika
  På uppdrag av Kemikalieinspektionen har IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholms universitet undersökt förekomsten av högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, i kosmetiska produkter. Ett 40-tal produkter har analyserats och forskarna har även beräknat hur stora utsläppen kan vara till miljön.
 • | nyhet
  Ny innovationstävling söker lösningar för grönare städer
  Nu startar en innovationstävling med målet att hitta nya lösningar som bidrar både till biologisk mångfald och samtidigt skapar attraktiva utemiljöer i våra städer. Tävlingen söker dig som har en idé eller produkt för dessa miljöer och erbjuder i gengäld professionell granskning, exponering mot viktiga beställare och chans att få stöd i vidareutveckling av innovationen.
 • | pressmeddelande
  Stor skillnad i spridning av mikroplast från lekplatser och idrottsanläggningar
  På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL i samarbete med KTH och företaget Sandmaster undersökt spridningen av mikroplast från lekplatser, idrottsanläggningar och granulatfria konstgräsplaner. Studien visar att det är stor skillnad mellan hur mycket mikroplast olika ytor släpper ut och att underhållet är viktigt för att minska utsläppen.
 • | nyhet
  Detaljhandeln ska bli mer hållbar med hjälp av livscykelanalyser
  I samarbete med Apotek Hjärtat, Perrigo och Idun Minerals ska IVL titta på hur detaljhandeln kan använda kunskap från livscykelanalyser för att minska klimatpåverkan från produkter. Syftet är att driva på förbättringar och stötta branschen att ställa om till en mer hållbar affärsmodell.
 • | nyhet
  IVL tar fram miljödata för bränslen som spills i vatten
  Oljeutsläpp är den i särklass vanligaste miljöskadan i Sverige. Varje år sker det cirka 200 utsläpp som måste hanteras av räddningstjänst och restvärderäddning. För att bidra till bättre riskbedömningar ska IVL i ett projekt ta fram miljödata för bränslen som spills i vatten.
 • | nyhet
  Bok guidar till framtidens fjärrvärmeteknik
  Att sänka temperaturen i byggnaders värmesystem kan ge flera miljövinster. Det öppnar för möjligheten att ta vara på förnybara energikällor och restvärme på ett mer effektivt sätt. IVL medverkar i en bok som guidar till de huvudsakliga drivkrafterna för lågtempererad fjärrvärme.
 • | pressmeddelande
  Ny modellering visar hur Nordens energisystem kan bli klimatneutralt
  Utsläppen måste minska femfaldigt de kommande tio åren om energisystemet i de nordiska länderna ska kunna bli klimatneutralt. Starkare elnät, ökad flexibilitet, mer vindkraft och solenergi, elektrifiering av transporter, men även koldioxidavskiljning och lagring, är alla avgörande delar för att nå de nordiska klimatmålen. Det visar forskningen i Nordic Clean Energy Scenarios, finansierat av Nordic Energy Research.
 • | pressmeddelande
  Allt större skillnad i luftkvalitet mellan väst och öst
  Luftföroreningar orsakar globalt över sju miljoner för tidiga dödsfall varje år genom framförallt hjärt- och lungsjukdomar. Medan utsläppen av luftföroreningar har minskat i stora delar av Europa sedan 2010, är luftkvaliteten på Balkan och i Centralasien fortsatt mycket dålig. En ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP visar också att skillnaderna i luftkvalitet mellan öst och väst blir allt större.
 • | nyhet
  Stockholms plastflöden kartlagda
  Varje år konsumerar stockholmarna cirka 100 000 ton plastprylar och förpackningar. Det visar en kartläggning som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort på uppdrag av Stockholm stad. Resultaten ska användas av Stockholms stad som underlag för att ta fram en handlingsplan för en hållbar plastanvändning.
 • | nyhet
  Ryska ungdomar fick lära sig om svenska miljölösningar
  I augusti arrangerade IVL Svenska Miljöinstitutet och Svenska Institutet en hållbarhetsakademi för ryska ungdomar. Deltagarna fick lära sig mer om svenska lösningar inom bland annat avfallshantering, vattenfrågor och energi.
Nyhetsarkiv
Återställ