Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Grön kemi visar vägen till en mindre giftig värld
  I dag finns det minst 145 000 kemikalier registrerade i världen. Hur ska vi minska människors och miljöns exponering för farliga ämnen? Den frågan är i fokus för det IVL-ledda forskningsprogrammet Mistra SafeChem, som arbetar för en grön omställning av svensk kemiindustri.
 • | nyhet
  EU-projekt visar hur flexibilitet från fjärrvärmesektorn kan skapa värde för energisystemet
  Omställningen av energisektorn ökar behovet av olika flexibilitetstjänster för att kunna upprätthålla balans mellan energianvändning och energiproduktion. EU-projektet Flexi-Sync har undersökt hur den flexibilitet som finns i fjärrvärmenät kan optimeras och skapa värde för energisystemet.

 • | nyhet
  Cirkulära material och flöden i fokus
  IVL deltar i veckan på Circular Materials Conference i Skellefteå, en konferens med fokus på cirkulära material, återvinning och hållbarhet. Huvudtemat i år är nordiska lösningar för global förändring och frågan som lyfts är hur gemensamma erfarenheter och innovationer kan bidra till en övergång mot en cirkulär ekonomi.
 • | pressmeddelande
  Miljözoner som gynnar eldrivna lastbilar får politiskt stöd
  Miljözoner kan användas som verktyg för att skynda på elektrifieringen och samtidigt förbättra luftkvaliteten i städerna. IVL har tidigare presenterat ett förslag om att miljözonsregelverket behöver ändras så att en miljözon klass 3 kan införas för enbart lätta och tunga lastbilar. Det betyder att dieseldrivna lastbilar förbjuds inom ett område som en kommun väljer att reglera. Ett sådant förbud påverkar inte privatpersoner och personbilsanvändningen.
 • | pressmeddelande
  Styrmedel krävs för att möjliggöra en cirkulär ekonomi
  Minimikrav för andelen återvunnet material i nya produkter, tydliga mål för konsumtionsbaserade utsläpp samt ökade cirkulära krav inom offentlig upphandling. Det är exempel på policyåtgärder som behöver införas för att den cirkulära ekonomin ska bli verklighet enligt en rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av företagsforumet Circular Sweden.
 • | pressmeddelande
  Riksdagskandidater: Industriomställning och mer el viktigaste klimatåtgärderna
  Stöd till industrins klimatomställning följt av ökad förnybar energi och mer kärnkraft är de viktigaste åtgärderna för att minska Sveriges klimatpåverkan. Det tycker kandidaterna till riksdagsvalet enligt en enkät som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort.
 • | nyhet
  Samarbete för minskat matsvinn lockar rekordpublik
  Matsvinn har blivit en het fråga, inte minst med stigande matpriser. När livsmedelsbranschen samlas i dagarna är intresset rekordstort för att prata problem och lösningar kring matsvinn. Ett av seminarierna anordnas av branschföreningen Livsmedelsföretagen och Samarbete för minskat matsvinn (SAMS), en nationell överenskommelse som koordineras av IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • | nyhet
  Energiexpert utsedd till professor vid Lunds universitet
  Kristina Lygnerud vid IVL har utsetts till adjungerad professor vid institutionen för energivetenskaper på Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet. Tjänsten är med inriktning på fjärrvärme och fjärrkyla och ska resultera i ökad utväxling mellan teknisk och ekonomisk fjärrvärmeforskning.
 • | pressmeddelande
  Stor klimatvinst om mer byggavfall återvinns
  Att använda återvunnet byggmaterial kan ge stora utsläppsminskningar. Det visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet, där forskare har räknat fram klimatnyttan med att använda olika återvunna byggmaterial. Störst klimatnytta ger materialåtervinningen av metaller visar studien.
Nyhetsarkiv
Återställ