Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | pressmeddelande
  COP 15: Skydd av ekosystem är ekonomiskt rationellt
  Efter två veckors förhandling vid FN-konferensen COP15 har världens länder enats om att skydda 30 procent av planetens yta senast år 2030 samt återställa 30 procent av skadade naturområden. Avtalet ses som en framgång, men IVL:s Mats Töpel, som forskar på biologisk mångfald, påminner om att vi är helt beroende av fungerande ekosystem.
 • | pressmeddelande
  Centrum för cirkulärt byggande blir nytt dotterbolag till IVL
  Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, blir nytt dotterbolag till IVL Svenska Miljöinstitutet. Samverkansarenan som startade 2015 som ett projekt inom Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation har vuxit kraftigt under åren och kommer nu fortsätta att utvecklas och drivas vidare i IVL:s regi.
 • | nyhet
  Nytt energilandskap på Gotland – värme, el och industri i samverkan för en livskraftig ö
  Gotland har pekats ut som ett pilotområde för att driva på omställningen till ett hållbart energisystem. I det nystartade projektet Got Heat ska energiexperter från IVL Svenska Miljöinstitutet utveckla en energisystemmodell för Gotland och undersöka hur värme-, el- och industrisektor kan samverka för att ta vara på restvärme och bidra till en livskraftig ö med effektiv resursanvändning.
 • | nyhet
  Miljövänlig båtbottenfärg mest effektiv mot påväxt
  Utsläpp från kopparbaserade båtbottenfärger är ett välkänt miljöproblem som skulle kunna undvikas enligt en ny studie. Forskare från Chalmers, Göteborgs universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet har visat att giftfri silikonbaserad båtbottenfärg var bättre på att hålla påväxt borta, jämfört med de kopparbaserade båtbottenfärger som testades. Att silikonfärgen dessutom är mer miljövänlig gör resultatet än mer intressant.
 • | nyhet
  Satelliter, AI och DNA ­­– nya verktyg i framtidens miljöarbete
  I framtiden övervakas utsläppen av metan och kvävedioxid med hjälp av satellitdata. Främmande arter identifieras av autonoma och AI-baserade instrument och biodiversitet mäts med DNA-sekvensering. På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL Svenska Miljöinstitutet i fyra parallella syntesprojekt undersökt digitaliseringens möjligheter inom hållbar miljöförvaltning.
 • | pressmeddelande
  Vägledning ska minska klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation
  Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Sveriges Allmännytta och Kommuninvest tagit fram en vägledning för hur fastighetsägare och byggentreprenörer kan minska klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation.
 • | pressmeddelande
  Stora miljövinster med att återvinna mer kväve från avloppsvatten
  Stigande gödselpriser har det senaste året hotat den svenska matproduktionen och lett till att Jordbruksverket nu snabbutreder Sveriges och EU:s förmåga att producera inhemsk gödsel. Med ny teknik kan en del av gödselbehovet täckas av återvunnen näring från avloppsvatten. Det visar en ny forskningsstudie från IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE och Mälardalens universitet.
 • | pressmeddelande
  Fler åtgärder behövs för bättre materialåtervinning av plast
  EU-kommissionens nya förslag om skärpta regler för förpackningar ökar möjligheterna till bättre materialåtervinning av plast framöver. Men det behövs fler åtgärder menar IVL Svenska Miljöinstitutet som idag publicerar en expertsammanfattning med fokus på de kopplingar som behövs mellan designkrav, krav på användning av återvunnen plastråvara och system för materialåtervinning.
Nyhetsarkiv
Återställ