Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Vägledning ska hjälpa bostadsföretag med klimatanpassning
  Ett förändrat klimat leder till ökade risker för bebyggelse och bostadsområden. IVL Svenska Miljöinstitutet ska tillsammans med Sveriges Allmännytta och fem allmännyttiga bostadsföretag ta fram en vägledning för hur bostadsföretag kan arbeta systematiskt med klimatanpassning.
 • | nyhet
  Forskningsprojekt utreder om grön vätgas är vägen till fossilfri sjöfart
  Hur kan man framöver erbjuda fossilfria bunkringsbränslen och elladdning i svenska hamnar? IVL deltar i EU-projektet Blue Supply Chains som ska studera bästa förnybara bränslelösningar och dess infrastrukturbehov inom sjöfarten, men också definiera krav för bunkring av dessa i Umeå hamn. Det kommer också ske en kunskapsöverföring av det svenska resultatet till andra Östersjöhamnar.
 • | pressmeddelande
  Matsvinn blir nya livsmedel i forskningsprojekt
  Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet leder ett initiativ som ska utveckla nya livsmedel genom att använda sidoflöden som uppstår vid produktionen av grönsaker och nötkött. Målet är att öka resurseffektiviteten och lönsamheten inom den svenska livsmedelssektorn genom att erbjuda innovativa matvaror.
 • | nyhet
  Smart City Roadshow – svensk delegation besöker tre indiska städer
  Med start i Pune, sedan vidare till Mumbai, och avslutningsvis till Panjim i Goa rör sig delegationen Smart City Roadshow. Resan är initierad av Vinnova och leds av IVL och med på resan är representanter från KTH, Lunds tekniska högskola och sex svenska företag. Målet är att stärka det svensk-indiska samarbetet med fokus på innovation och hållbara lösningar vad gäller städernas utmaningar och möjligheter.
 • | pressmeddelande
  Nätverk för cirkulärt byggande etableras i Skellefteå
  I Skellefteå ska aktörer från bygg- och fastighetsbranschen samlas i ett nätverk för cirkulärt byggande. Projektet som drivs gemensamt av Skellefteå kommun, CCBuild – Centrum för cirkulärt byggande och IVL Svenska Miljöinstitutet har som mål att göra återbruk till en naturlig del av byggprocessen.
 • | nyhet
  Remissvar avloppsdirektivet: Bra med skärpta reningskrav men det behövs bättre helhetssyn och vetenskaplig förankring
  IVL Svenska Miljöinstitutet har lämnat sitt remissvar gällande EU-kommissionens omarbetade avloppsdirektiv. IVL välkomnar striktare krav för rening av näringsämnen samt det ökade fokuset på läkemedelsrester och andra mikroföroreningar. Vi efterlyser dock en tydligare vetenskaplig förankring vad gäller helhetsperspektiv och de kostnader som förslaget kommer att innebära för mindre reningsverk.
 • | pressmeddelande
  Europas kapacitet för textilåtervinning kartlagd
  Kapaciteten för att återvinna mer textil i Europa är stor. Det visar en kartläggning av ett 30-tal aktörer inom sortering och återvinning av post-konsument-textil i Europa som har gjorts inom forskningsprojektet Framtidens hållbara kläder. Aktörerna finns runtom i Europa och har lovande tekniker för att kunna ta hand om vårt textilavfall.
 • | nyhet
  Fartygens skrubbervatten giftigt redan vid mycket låga koncentrationer
  När forskare i det EU-finansierade projektet Emerge studerade effekten av skrubbervatten på vattenlevande organismer, fann de skadliga effekter redan vid mycket låga halter. Resultatet belyser problemet med fartygens avgasreningssystem – som kallas skrubbrar och som gör det möjligt för fartygen att fortsätta att använda billigare bunkerolja samtidigt som de följer reglerna för svavelutsläpp från 2020.
 • | pressmeddelande
  Tonvis med fiskeredskap förloras till sjöss varje år
  IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket med finansiering från Nordiska ministerrådet beräknat de årliga förlusterna av fiskeredskap i de nordiska länderna. Studien belyser en stor miljöutmaning där kunskapen generellt är låg.
Nyhetsarkiv
Återställ