Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Regeringen föreslår förbud mot utsläpp av skrubbervatten
  Utsläpp från skrubbrar som tvättar rökgaser på fartyg kan komma att förbjudas i svenskt vatten. Nu remitteras en promemoria med ett sådant förslag.
 • | nyhet
  Forskare föreslår gemensamma nordiska beräkningsregler för att minska byggnaders klimatpåverkan
  Experter vid IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med nordiska kollegor arbetat fram beräkningsreglerna som de menar kan ligga till grund för en nordisk gemensam implementering av europeisk bygglagstiftning.
 • | nyhet
  Pilotprojekt testar ny modell för tjänsteresor
  Kommuner som byter ut sina minst använda bilar mot taxi och andra skjutstjänster får en rad samhällsnyttor på köpet; ekonomiska, sociala och miljömässiga. Det visade projektet Tjänsteskjuts som nu får en fortsättning med pilotstudier i Karlstad och enligt planen även i region Stockholm.
 • | nyhet
  Regional samverkan ska stärka biogasproduktionen i norr
  IVL startar tillsammans med Luleå Miljöresurs, Lumire, och Bodens kommun ett projekt för att undersöka hur biogasproduktionen kan utvecklas genom regional samverkan. Projektet har beviljats stöd från EU via Tillväxtverket och region Norrbotten.
 • | nyhet
  Vägledning ska hjälpa bostadsföretag med klimatanpassning
  Extrema väderhändelser leder till ökade risker för bebyggelse och bostadsområden behöver rustas för att bli mindre sårbara. Nu lanserar IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Allmännytta en vägledning som ska hjälpa fastighetsägare och bostadsföretag i klimatanpassningsarbetet.
 • | nyhet
  Grönska i staden allt viktigare – men hur ska den få plats?
  Träd och växtlighet i staden får oss människor att trivas och må bra. Grönska förbättrar också luftkvaliteten, gynnar biologisk mångfald och motverkar effekterna av extremväder som skyfall och värmeböljor. Nu startar ett forskningsprojekt som ska undersöka hur våra städer kan bli grönare.
Nyhetsarkiv
Återställ