1. Startsida
  2. Anvisningar LCA-beräkning byggprojekt
En gågata med hus på vardera sida

Anvisningar för LCA-beräkning av byggprojekt

Här sammanfattar vi våra rekommendationer och råd om hur en klimatberäkning bör utföras för olika ändamål, till exempel när man handlar upp byggprojekt. Det gör vi i form av ett antal anvisningar för hur beräkningar kan utföras så att de håller den kvalitet som krävs för att till exempel kunna jämföra beräkningar.är sammanfattar vi våra rekommendationer och råd om hur en klimatberäkning bör utföras för olika ändamål, till exempel när man handlar upp byggprojekt. Det gör vi i form av ett antal anvisningar för hur beräkningar kan utföras så att de håller den kvalitet som krävs för att till exempel kunna jämföra beräkningar.

Bygg- och fastighetssektorn använder sig av livscykelanalyser (LCA) som ett verktyg för att ställa klimatkrav i upphandling. I den svenska byggsektorn ligger fokus främst på klimatpåverkan. Nedan likställs därför LCA avseende klimatpåverkan med termen klimatberäkning.

Upphandlare ansvarar själva för de krav som ställs i sin upphandling och det står varje aktör fritt att i sitt arbete referera till, förändra eller stryka anvisningar som inte är relevanta i sina byggprojekt. För dig som upphandlar kan du antingen referera direkt till anvisningarna nedan i förfrågningsunderlaget eller inkludera dem som bilagor i upphandlingen.

Den som upphandlar bör även se över alla anvisningars relevans i det enskilda projektet och att det inte finns motstridigheter mellan egna krav och dessa anvisningar. Det är rekommenderat att ange hur varje anvisning ska hanteras i respektive skede. Exempel på en sådan hänvisning ges längre ner på denna sida.

Varje anvisning innehåller alla versioner av anvisningen där den senaste presenteras först och resterande i fallande datumordning. Alla äldre versioner finns därmed kvar så att det blir tydligt vad som har justerats.

Anvisningar:

Exempel på hänvisning vid upphandling

Detta är endast ett exempel på hur man kan hänvisa till anvisningar och specificera hur varje anvisning ska hanteras i respektive skede. Utöver denna hänvisning bör upphandlaren även specificera egna krav på klimatberäkning, t.ex. när beräkning ska genomföras, krav på andel EPD:er och krav på förbättring eller gränsvärde.

För exempel på upphandlingskrav se VÄGLEDNING Pdf, 4.1 MB..

Exempel

Utöver tidigare specificerade krav (t.ex. förbättrings-, prestanda- och/eller verifieringskrav) ska klimatberäkningen följa IVL:s generella anvisningar för LCA-beräkning av byggprojekt gällande vid 2022-XX-XX. Samma version gäller genom hela projektet. Om förtydliganden sker under projektets gång kan nyare version gälla om beställare och entreprenör kommer överens om detta. Anvisningarna hämtas från https://www.klimatkravtillrimligkostnad.se/projektwebbar/klimatkrav-till-rimlig-kostnad/anvisningar-lca-berakning-byggprojekt.html. I tabellen nedan anges vilka anvisningar som klimatberäkningen ska uppfylla beroende på vilket i skede den tas fram. Tabellen anger även viktiga tillägg och förtydliganden.

X = anvisning ska användas i detta skede
- = anvisning ska ej användas i detta skede

Tabell för hänvisning vid upphandling

* BH = beräkning i bygghandling
** SB = beräkning vid slutskede/slutbesked

Har du synpunkter eller frågor?

Vi håller gärna en dialog för att fortsätta utveckla anvisningarna tillsammans. Kontakta Anders Ejlertsson, anders.ejlertsson@ivl.se

Anvisningarna ovan är bland annat baserade på erfarenheter och råd från forskningsprojekten:

  • Klimatkrav till rimlig kostnad, finansierat av Stiftelsen IVL, Sveriges Allmännytta och Kommuninvest.
  • Klimatberäkningsmetodik och affärsmodeller för Lokal Färdplan Malmö 2030, finansierat av Vinnova.
  • Klimatkrav till rimlig kostnad ROT (Implementering av klimatberäkningar för renovering och ombyggnad), finansierat av Energimyndigheten.

Sidan senast ändrad: 2022-12-02
Ikon med kryss
Till toppen