1. Startsida
  2. Anvisningar LCA-beräkning byggprojekt
En gågata med hus på vardera sida

Anvisningar för LCA-beräkning av byggprojekt

Här sammanfattar vi våra rekommendationer och råd om hur en klimatberäkning bör utföras för olika ändamål, till exempel när man handlar upp byggprojekt. Det gör vi i form av ett antal anvisningar för hur beräkningar kan utföras så att de håller den kvalitet som krävs för att till exempel kunna jämföra beräkningar. Något som branschen just nu efterfrågar.

Allt oftare använder sig byggbranschen av livscykelanalyser (LCA-beräkningar) som ett verktyg för att ställa klimatkrav i upphandling. I den svenska byggsektorn ligger fokus i LCA för byggnader främst på klimatpåverkan. Nedan likställs därför LCA avseende klimatpåverkan med termen klimatberäkning.

Upphandlare ansvarar själva för de krav som ställs i sin upphandling och det står varje aktör fritt att i sitt arbete referera till, förändra eller stryka anvisningar som inte är relevanta i sina byggprojekt. Vår uppfattning är dock att dessa anvisningar kan hjälpa många aktörer att ställa och svara på relevanta klimatkrav i sina upphandlingar. Därför anser vi att detta är en lägsta omfattningsnivå på marknaden, speciellt när jämförbarhet är önskvärt.

För dig som upphandlar kan du antingen referera direkt till anvisningarna nedan i förfrågningsunderlaget eller inkludera dem som bilagor i upphandlingen. Varje dokument innehåller alla versioner av anvisningen där den senaste presenteras först och resterande i fallande datumordning. Alla äldre versioner finns därmed kvar så att det blir tydligt vad som har justerats.

Hänvisa till anvisning och version, förslagsvis enligt följande: ivl.se, anvisningar för LCA-beräkning av byggprojekt: Generisk data: 2020-xx-xx.

Anvisningar:

Har du synpunkter eller frågor?

Vi håller gärna en dialog för att fortsätta utveckla anvisningarna tillsammans. Kontakta Anders Ejlertsson.

Anvisningarna ovan är bland annat baserade på erfarenheter och råd från forskningsprojekten:

  • Klimatkrav till rimlig kostnad, finansierat av Stiftelsen IVL, Sveriges Allmännytta och Kommuninvest. Här har en vägledning i att ställa klimatkrav tagits fram.
  • Klimatberäkningsmetodik och affärsmodeller för Lokal Färdplan Malmö 2030, finansierat av Vinnova. Här tas det fram en metodik för klimatpositiva byggnader som ges verktygsstöd i Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.

Båda dessa utgår från det nya lagförslaget om klimatdeklarationer som träder i kraft 2022. I takt med att lagförslaget kompletteras och olika marknadsinitiativ driver utvecklingen framåt kommer anvisningarna att uppdateras och kompletteras.

Sidan senast ändrad: 2022-02-01
Ikon med kryss
Till toppen