Husfasad i trä med grönska i förgrunden

Klimatkrav till rimlig kostnad

Bygg- och fastighetssektorn står för nästan en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, varav hälften kommer från byggverksamheten. IVL, Sveriges Allmännytta och Kommuninvest har därför tagit fram en vägledning för att underlätta för fastighetsbolag att ställa klimatkrav för byggprojekt.

Förutsättningen för att ställa klimatkrav vid upphandling är att det finns ett enhetligt sätt att beräkna klimatpåverkan så att till exempel beräkningar från olika anbudsgivare är möjliga att jämföra.

Anvisningar för LCA-beräkning av byggprojekt anger bland annat vilken klimatdata som får användas och vilka delar av byggnaden som ska inkluderas. Anvisningarna är ett komplement till klimatdeklarationslagen och bygger på erfarenheter från praktiska beräkningar i flera projekt.

Vägledningen kan användas av både privata och offentliga beställare vid framtagande av upphandlingsdokument, löpande arbete under ett byggprojekt och i slutskedet av ett projekt för nybyggnation, renovering och ombyggnation. Den baseras på praktiska erfarenheter av upphandling och klimatberäkning där fastighetsbolag, entreprenörer och konsulter samarbetat.

Vägledningen togs ursprungligen fram i projektet Klimatkrav till rimlig kostnad som var finansierat av Sveriges Allmännytta, Kommuninvest och Stiftelsen IVL och i projektet Klimatkrav till rimlig kostnad ROT som var finansierat av Energimyndigheten genom E2B2.

skyskrapor med blå himmel

Läs mer om våra beräkningsgrunder

Här sammanfattar vi våra rekommendationer och råd om hur en klimatberäkning bör utföras för olika ändamål, till exempel när man handlar upp byggprojekt.

Anvisningar LCA beräkning byggprojekt

Byggkranar på byggplats med blå himme

Vägledning för klimatkrav vid upphandling

Denna vägledning vänder sig till dig som arbetar som upphandlare och entreprenör inom bygg- och fastighetssektorn.

Läsa hela vägledningen här Pdf, 7.7 MB.

Här kan du se filmer relaterade till första projektet: