Renovering – ”Klimatkrav till rimlig kostnad - ROT”

I detta projekt ska IVL tillsammans med Sveriges Allmännytta och Kommuninvest ta fram en vägledning för hur fastighetsägare och byggentreprenörer kan minska klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation. Åtta fastighetsägare deltar som testpiloter i projektet.

  1. Startsida
  2. Renovering – ROT

Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser

I detta projekt tar IVL tillsammans med Sveriges Allmännytta och Kommuninvest ta fram en vägledning för hur fastighetsägare och byggentreprenörer kan minska klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation. Åtta fastighetsägare deltar som testpiloter i projektet.

Behovet av att rusta upp det svenska fastighetsbeståndet är stort, inte minst gäller det byggnader från miljonprogrammet på 60- och 70-talen. Här finns samtidigt betydande hållbarhetsvinster att göra genom klimatsmart renovering och energieffektiviseringar. Projektet tar fram det kunskapsunderlag som har saknas för att byggbranschen skall kunna minska klimatpåverkan från renoveringsprojekt utifrån ett livscykelperspektiv. I projektet deltar åtta fastighetsägare med byggentreprenörer som piloter. Resultat och slutsatser med deras beräkningar och erfarenheter kommer sammanställas till en vägledning där beräkning, upphandling och grön finansiering.


Missa inte slutseminariet 5 december!

Projektet har tagit fram:

  • Vägledning Pdf, 4.1 MB. för upphandlingskrav och tekniska anvisningar för renovering- och ombyggnationsprojekt
  • Kunskapsmaterial om renoveringsalternativens hållbarhetseffekter
  • Utveckling av kriterier för grön finansiering.

Vägledningen och anvisningarna ska stötta fastighetsägare, byggentreprenörer, arkitekter/ projektörer, installatörer och byggmaterialindustrin hur man ställer rimliga klimatkrav vid renovering/ombyggnation och på så sätt uppnår positiva hållbarhetseffekter.

Målgrupperna ska lättare kunna renovera klimatsmart genom att:

  • Ställa rätt krav vid upphandling
  • Använda sig av grön finansiering
  • Förstå renoveringsalternativens hållbarhetseffekter
  • Offerera, projektera och renovera med låg klimatpåverkan

Testpiloter

Castellum

stor byggnad

Projekt: Hornsberg 10, Stockholm

Castellum skapar morgondagens arbetsplatser på Västra Kungsholmen i Stockholm, Hornsberg 10. Under många år har Västra Kungsholmen genomgått en stor förändring, från ganska slitna miljöer till moderna fastigheter med en fin mix av bostäder, kontor, butiker och restauranger Castellum vill här skapa arbetsplatser som sticker ut lite extra i Stockholms innerstad. Det gör man med ett stort fokus på återbruk.

Svenska bostäder

grön innegård

Projekt: Oslo 5, Stockholm

Husby, en förort till Stockholm, rustas upp och miljonprogramsbostäderna i området kommer renoveras. Det kommunala bostadsbolaget Svenska Bostäder renoverar och energieffektiviserar drygt 5000 bostäder i Järva. Energiförbrukningen ska halveras. I det arbetet ingår Oslo 5. Det är ett stort ombyggnadsprojekt som även innefattar evakuering. Svenska Bostäder samarbetar med M3 Bygg och EBAB. I projektet ingår 3 bostadshus, loftgångshus, 5 våningar, 82 lgh. Målet är att nå minst miljöbyggnad brons och en energibesparing på 43%.

Helsingborgshem

lägenheter

Projekt: Grönkulla etapp 3, Helsingborg

I stadsdelen Drottninghög i nordöstra Helsingborg renoverar det kommunala bostadsbolaget Helsingborgshem fyra flerbostadshus med totalt 93 lägenheter. Renoveringen omfattar bl.a. fönsterbyte, stambyte, nya el- & ventilationsinstallationer, takbyte och fasadarbete. Arbetet görs i samverkan med Skanska och beräknas vara klar i juni 2022.

Akademiska hus

maskinhuset

Projekt: Maskinhuset LTH, Lund

M-huset på Lunds tekniska högskola, LTH, ska bli en flexibel miljö där studenter och forskare kan mötas. Därför genomförs en omfattande ombyggnation och mindre tillbyggnation i 60-talsbyggnaden. I lokalerna finns både labb, kontor och undervisningssalar. Ca 24 000 m2 ska bli en miljöbyggnad silver. Akademiska hus gör arbetet i samarbete med PEAB, Sweco och WSP.


Wihlborgs

wihlborgs hus

Projekt: Raffinaderiet 3, Lund

Raffinaderiet 3 är placerat i centrala Lund och består av flera historiska byggnader i två till fyra våningar som är sammanbyggda till en byggnad runt en innergård. Byggnaderna har inrymt olika verksamheter under årens lopp bland annat sockerraffinaderi, militärförläggning och textilfabrik. Senast var det kontor och studieverksamhet i lokalerna. Nu bygger fastighetsföretaget Wihlborg om, bygger till nya kontor i fastigheten och en ny utemiljö på innergården. Ombyggnad ca 6 600 m2 och tillbyggnad ca 1 300 m2.

Tjörn bostads AB

flygfoto på bostadsområde ut på Tjörn

Projekt: Fågelkärrsvägen, Tjörn

Tjörn bostads AB genomför ett renoveringsprojekt med sju flerbostadshus med totalt 28 lägenheter och ett förrådshus på Fågelkärrsvägen, Tjörn. Projektet omfattar tak- och fasadbyte och genomförs med Kungsvikens bygg AB, Rickardsdotter Callermo AB.

Stena fastigheter

kontorsområde

Projekt: Trikåfabriken, Malmö

Nu renoverar Stena Fastigheter den gamla Trikåfabriken på Möllevången i Malmö. Kvarteret har en unik historia och fastigheten kommer genomgå en omfattande renovering där målet är att göra så få ändringar som möjligt för att behålla dess karaktär. Stort fokus ligger på återbruk och att tillvara så mycket som möjligt. Målet är att bevara husets kulturarv och samtidigt göra detta till Sveriges första klimatberäknade ombyggnadsprojekt.

AB Bostaden i Umeå

människor samlas på innegård

Projekt: Professorn, Umeå

Fastigheten i det här projektet har ett omfattande renoveringsbehov. Fastigheten är för studenter och har idag korridorsrum som byggs om till små lägenheter. Projektet kommer att bygga om och ändra på både befintliga lägenheters utformning, bygga nya lägenheter på ytor som inte används och installera nya energibesparande installationer. Projektet kommer att jämföra energianvändningen före och efter renoveringen för att se det faktiska resultatet av de åtgärder gjorts i projektet.