IVL stärker sin närvaro i norra Sverige

IVL:s kontor i Skellefteå växer och vi söker nu nya kollegor. Verksamheten i norra Sverige fokuserar främst på näringslivets, kommuners och organisationers klimatomställning.

 1. Startsida
 2. Om oss
 3. Norra Sverige

IVL växer och etablerar verksamhet i norra Sverige

IVL Svenska Miljöinstitutet har en lång historik av miljömätningar och arbete med tillståndsprocesser i de norra delarna av Sverige. Vi har också flera forskning- och innovationsprojekt med starka kopplingar till norr. Nu förstärks vår verksamhet med etablering i Skellefteå.

Vill du jobba med gröna affärer och uppdrag i norra Sverige?

Då kanske du är vår nya kollega!

IVL växer och därför söker vi nya kollegor till vårt kontor i Skellefteå. Med stark koppling till IVL:s roll som forskningsinstitut och med innovativt tänk arbetar vi med den industriella omställningen och näringslivets klimatomställning.
Läs mer om karriär på IVL och lediga tjänster här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Porträtt av Aurora Pelli, anställd på IVL

"Västerbotten och Norrbotten står inför en unik tillväxt"

För etableringen av ett nytt kontor i Skellefteå har IVL rekryterat Aurora Pelli som närmast kommer från Region Västerbotten, där hon har ansvarat för näringslivsfrågor och utbildning.

– Etableringen av ett IVL-kontor i norra Sverige är precis rätt i tiden i det omvandlings- och omställningsarbete som pågår här just nu. Västerbotten och Norrbotten står inför en helt unik tillväxt. Etableringen av Northvolts batterifabrik och satsningarna på fossilfritt stål är bara två exempel där det finns goda möjligheter för IVL att stötta med expertkunskap inom exempelvis tillståndsprocesser, samhällsbyggande och livscykelanalyser, säger Aurora Pelli.
Läs mer om Aurora Pelli, ny kontorschef.

Marie Fossum Strannegård

"Vi vill vi bidra med forskning och kompetens"

IVL fortsätter att växa och utökar verksamheten med nytt kontor i Skellefteå. Verksamheten i norra Sverige kommer att ha fokus på näringslivets klimatomställning men med fortsatt stark koppling till IVL:s roll som forskningsinstitut inom miljö och hållbarhet.

– Vi vill vi bidra med forskning och kompetens som stöttar den samhällsomvandling som Sverige står inför, där vi fram till 2030 ska mer än halvera våra klimatutsläpp och till 2045 nå nettonollutsläpp. Det driver fram stora satsningar på ny teknik med förnybara energilösningar och i den omställningen är norra Sverige en viktig region, säger Marie Fossum Strannegård, vd IVL Svenska Miljöinstitutet.

Fokusområden norra Sverige

Energi

 • Elektromobilitet (vätgas, batteri)
 • Material- och råvaruförsörjning
 • Återvinning inom hela värdekedjan

Klimatomställning

 • Utveckling av klimatberäkningsverktyg
 • Livscykelanalyser mot små- medelstora företag
 • Kunskapshöjande insatser mot små medelstora företag

Industriell omställning

 • Arbetsmiljö
 • Avfallshantering
 • Hantering av vatten och luftanalyser
 • Kemiska analyser
 • Tillståndsprocesser

Samhällsomvandling

 • Samhällsplanering/samhällsbyggnad
 • Infrastruktur och mobilitet

Branscher vi arbetar med i norra Sverige

En byggarbetsplats med lyftkranar och en röd arbetshjälm

Byggbranschen

Vi hjälper byggsektorn med branschspecifika miljökrav.

Downstream Namforsen water power plant with the outlets open and a blue sky in background, picture from the Northern Sweden.

Energibranschen

Vi utvecklar systemlösningar för ökad resurseffektivitet i energisystemet.

fasaden på en lägenhet

Fastighetsbranschen

Hållbar fastighetsförvaltning- från god inomhusmiljö till energiefffektivisering.

Traktor på byggarbetsplats

Gruvindustrin

Miljömätningar och miljöteknik som minskar gruvindustrins miljöpåverkan.

små hus med rött tak på Gotland

Hållbar kommun

Vi utvecklar det hållbara samhället- med kommunen i centrum.

Forest full of green tree and grass

Skogsindustrin

Skogsindustrin är en central aktör för ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

industrial robot packer laminate in the workshop production

Tillverkande industri

Vi leder industrin mot resurseffektiva, cirkulära och klimatsmarta lösningar.

Cylinder sample tubes lined up in a chemical lab and a pipette dropping in blue liquid into one of the tubes.

Kemiindustrin

Miljömässigt och ekonomiskt hållbara lösningar för kemiindustrin

IVL Svenska Miljöinstitutet — från vetenskap till verklighet

Mikroplast

Anläggning för dagvattenrening vid Sundsvallsbron. Foto: Luleå tekniska universitet

Biofilter renar E4:ans vägdagvatten från mikroplast

Stora mängder gummi, asfalt och andra typer av mikroplast och mikroskräp följer med dagvattenavrinningen från den högtrafikerade E4:an vid Sundsvallsbron. Tillsammans med Luleå tekniska universitet har IVL undersökt möjligheterna att fånga upp mikroplast genom en nybyggd dagvattenreningsanläggning.

Energisystem

Kvällsvy över Kiruna stad.

Ett klimatneutralt Kiruna 2025 med hjälp av spillvärme

Den pågående stadsomvandlingen i Kiruna kräver en utveckling av energisystemet och stadens mål är ett klimatneutralt energisystem till år 2025. I det här projektet skapas en helhetsbild av ett spillvärmesamarbete - från samspel mellan aktörer till tekniska lösningar, med Kiruna som fallstudie.

Flygbränsle

flygplan

Utveckling av framtidens fossilfria flygbränsle i Östersund

Genom att fånga in koldioxid från kraftvärmeverk och sedan tillsätta vätgas går det att framställa flygbränsle som har upp till 86 procent mindre koldioxidutsläpp än jämförbara fossila alternativ. Bränslet går dessutom att producera till ett konkurrenskraftigt pris. 

Några av IVL:s experter som arbetar i norra Sverige

Porträtt på Aurora Pelli, anställd på IVL

Aurora Pelli

Kontorschef IVL Skellefteå

Anna Jarnehammar porträtt

Anna Jarnehammar

Affärsutvecklingschef IVL

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.

Sidan senast ändrad: 2022-11-17

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen