1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Återbruk och cirkulära flöden
Ett rum fullt av återbrukade möbler

Återbruk och cirkulära flöden

IVL hjälper dig och din verksamhet att använda dina resurser så att du både sänker klimatpåverkan och ökar affärsnyttan.

Ett cirkulärt arbetssätt är inte bara bra för miljön, det skapar även konkret värde för dig och din verksamhet och kan många gånger även skapa sociala värden genom ett mer hållbart samhälle och hållbara livsstilar. Våra experter hjälper dig att få igång de cirkulära processerna. Beräkning, värdering och analys – med anpassade metoder och modeller hittar vi sätt för just din verksamhet att bli mer kostnadseffektiv och cirkulär.

Vi hjälper dig med:

  • Kartläggning, analyser och beräkningar på hur du kan minska ditt avfall genom att optimera dina utrymmen och din resursanvändning och återanvända eller återvinna dina resurser.
  • Värdering och analys för att skapa effektiviserade flöden och affärsmodeller för återanvänt material.
  • Innovation, utveckling, tester och implementering av lösningar för ökat återbruk.
  • Möjlighet till partnerskap kring forsknings och utvecklingsinsatser med andra i branschen.
  • Strategier, planering och processtöd för att ställa om verksamheten för återbruk.
  • Samverkan kring återbruk, genom den nationella samverkansplattformen Centrum för cirkulärt byggande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och regionala samverkansarenan Återbruk Väst, som leds av IVL.
  • Råd och praktisk vägledning kring hur återanvändning kan kompletteras med delning av till exempel tvättstugor, mötesrum och verkstäder, genom arbetssätt och affärsmodeller.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-09-02

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen