Vatten i en maskin

Vattenrening

Urbaniseringstrenden världen över sätter stor press på vatten- och avloppssystemen och återvinningen av avloppsvatten. IVL är med och utvecklar framtidens vattenrening.

Med så kallad progressiv vattenrening kan vi åstadkomma en mer energi- och resurseffektiv rening och samtidigt minska utsläppen av klimatgaser, och dessutom tillvarata alla naturresurser som skickas in i ett avloppsreningsverk.

Hammarby Sjöstadsverk

På forsknings- och utvecklingsanläggningen Hammarby Sjöstadsverk arbetar IVL tillsammans med andra experter inom vattenrening med teknikutveckling, demonstration och teknikverifiering.

Anläggningens uppbyggnad är väl lämpad för tester av ny teknik och innovativa lösningar inom vattenrening och miljöteknik och möjliggör flexibel styrning och uppbyggnad med kombinationer av olika vattenrenings- och slamhanteringsprocesser.

Hammarby Sjöstadsverk övervakas dygnet runt och involverar ett 20-tal personer från både IVL och KTH med spetskompetens inom vattenrening.

Läs mer om Hammarby Sjöstadsverk.

Läs mer om IVL:s arbete inom vatten och med vattenrening.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2022-10-17

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen