1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Livscykelanalyser av textil
Recycle clothes icon on fabric label with 100% Recycled text, concept illustration reuse, recycle clothes and textiles to reduce waste

Livscykelanalyser av textil

Hur stor miljöpåverkan har ditt företags produkter och tjänster? Genom att ta reda på var i värdekedjan miljöpåverkan är som störst kan du identifiera vilka åtgärder som behöver göras för att minska den. IVL utför och granskar livscykelanalyser på alla typer av produkter och tjänster som textilindustrin tillhandahåller.

Vår experter utför livscykelanalyser och andra hållbarhetsanalyser för att utvärdera och utveckla hållbarheten av er verksamhet och era produkter. Vi har lång erfarenhet av LCA-studier inom textilsektorn, i form av forskning och konsultuppdrag, för fiberproduktion, återvinning, klädesplagg, affärsmodeller mm. Utöver att genomföra studier erbjuder vi också tjänster inom granskning av LCA-studier enligt ISO 14040/44 och implementering av livscykelperspektiv i er organisation.

Vi hjälper dig med att:

  • Beräkna miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv (som LCA, EPD)
  • Granska LCA-beräkningar och EPD (Environmental Product Declaration)
  • Implementera livscykelperspektiv i er organisation (Life Cycle Management, LCM)
  • Kartlägga klimatpåverkan enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol)
  • Beräkna effekter av återbruk, återvinning, cirkulär ekonomi eller industriell symbios
  • Kravställa med ett livscykelperspektiv i upphandling