1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Bygg hållbart i förändrat klimat
Blommor och en byggnad

Bygg hållbart i förändrat klimat

Ta kontroll över klimatriskerna och minska fastigheters och områdens sårbarhet vid värmeböljor, nederbörd, översvämningar eller jordskred.

Byggnader som är anpassade för framtida klimatförändringar är mer resilienta och robusta. Värmeböljor, ökad nederbörd, översvämningar och jordskred är några av de konsekvenser som riskerar att bli allt mer vanliga.

När man har koll på prognoserna för klimatförändringar och hur dessa kan påverka fastigheter och områden blir planering och förvaltning mer tillförlitliga och långsiktiga. Det innebär sänkta kostnader, lägre risker och mindre olägenheter när förändringen väl är här.

Multifunktionella utomhusytor ger värde för både de som bor eller jobbar i en fastihet och för ekosystemet. Med blågröna lösningar kan ni använda naturbaserade metoder för att framtidssäkra dina byggnader för klimatrisker och bidrar samtidigt till grönare miljöer, renare luft, minskat buller och ökad biologisk mångfald. 

Våra klimat- och fastighetsexperter stödjer dig i detta arbete.

Vi hjälper dig med:

  • Rådgivning och processledning kring klimatrelaterade utmaningar och krav i förvaltning och upphandling
  • Anpassade risk- och sårbarhetsanalyser, inklusive GIS-analyser
  • Förslag på åtgärder för att framtidssäkra dina byggprojekt
  • Råd och vägledning kring gröna tak, gröna väggar, plantering av träd samt mer tekniska lösningar så att dina ytor uppfyller fler funktioner och bidrar till medvärde för boende som för ekosystem