1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Stöd kring lagkrav för kemikalier
Färgburkar med gul, röd och blå färg

Stöd kring lagkrav för kemikalier

IVL hjälper industrier och verksamheter som utvecklar och hanterar kemikalier att tolka och uppfylla olika lagkrav och kundkrav.

Vi har lång erfarenhet och bred expertis av om de lagkrav som reglerar marknaden för kemiska produkter, såväl nationellt som internationellt. Våra experter följer kontinuerligt nationell och internationell kemikalielagstiftning och bevakar olika kemikalie- och restriktionslistor.

Det gör att vi kan kraven kring kemikalier i EU och vad som gäller i flera viktiga länder utanför EU, som USA, Kanada, Kina, Sydkorea, Japan och Ryssland.

Vi hjälper dig med:

  • Tolkning och rådgivning kring svensk och internationell kemikalielagstiftning som GHS, CLP och REACH
  • Kontroll av importrestriktioner för kemiska produkter
  • Produktregistreringar och notifieringar till olika myndigheter
  • Rådgivning kring att ta bort eller ersätta farliga kemikalier i produkter mot mindre farliga alternativ (substitution)
  • Hjälp med att skapa skydds- och säkerhetsdatablad (SDS, e-SDS, SDB)
  • Underlag för varningsetiketter för olika marknader
  • Expertstöd och specifika utredningar, registreringar eller dylikt