Klimatet påverkar allt

Om vi ska klara klimatutmaningen måste enskilda företag och verksamheter ställa om nu. IVL Svenska Miljöinstitutet hjälper näringsliv och offentlig sektor att leda utvecklingen.

Beräkna, minska och påverka andra – klimatarbetet startar här

Klimatförändringarna påverkar allt, även företag och industri. Men det finns mycket näringslivet kan göra för att hejda uppvärmningen och ställa om för framtiden. En bra början är att:

Beräkna utsläppen

Mät och analysera verksamhetens totala klimatpåverkan, både direkta och indirekta utsläpp. När vi vet var utsläppen sker och hur stora de är kan vi börja vidta effektiva åtgärder för att minska dem.

Minska utsläppen

Klimatutsläppen måste minska både på kort och på lång sikt. Ta fram en åtgärdsstrategi. Det är lika viktigt att plocka lågt hängande frukter som att planera för större och mer kostsamma åtgärder.

Påverka andras utsläpp

Ställ klimatkrav på dina leverantörer och partners. Det är allt viktigare även för verksamhetens hållbarhetsredovisning. Visa att ni ligger steget före.

Styrmedel

Johan och Kersti pratar styrmedel

Klimatkontrakt och klimatavgifter kan bidra till att ställa om industrin

Klimatfrågan brådskar och några av de viktigaste aktörerna i omställningen finns inom basindustrin.

Tjänster

Översvämmat  flerbostadshus

Klimatanpassning

Ökad nederbörd, stigande havsnivåer, kraftigare flöden i vattendrag och högre temperatur innebär nya risker och utmaningar.

Exempel på vårt praktiska arbete inom klimatområdet

Globala målen

Medarbetare står med skyltar för globala målen

Forskningens samhällsnytta

FN:s medlemsländer har enats om 17 globala mål för en hållbar värld. IVL jobbar med många av målen.

Rapport

Unrecognizable mass of people walking in the city

Lärdomar för klimatomställning

IVL:s forskningsprogram Mistra Carbon Exit släppte nyligen en rapport med viktiga lärdomar för att Sverige ska accelerera klimatarbetet.

Forskning

A sunken house in a river of Malmö, Sweden

Projekt inom klimat

Vi arbetar med klimatfrågan på flera sätt. Läs mer om våra forskningsprojekt inom klimat.

Öka omställningstakten lokalt och regionalt

Hur kan en organisation jobba för att komma vidare och bidra till en ökad omställningstakt?
För att bidra till att göra vetenskap till verklighet har vi samlat aktuell forskningsbaserad kunskap om samhällsomställning på lokal och regional nivå. Fokus ligger på vilka frågor som behöver besvaras för att komma vidare i omställningsarbetet. Du hittar även kunskap och material som kan användas för att driva omställningsprocesser.

Hör våra experter berätta om aktuella klimatfrågor

Solnedgång

IPCC: Klimatriskerna större än tidigare uppskattats

FN:s klimatpanel IPCC sammanställer regelbundet forskning och rapporterar om klimatläget i världen. IVL bevakar och kommenterar rapporterna.

Läs kommentaren till IPCC:s andra delrapport

Läs pressmeddelandet om IPCC:s tredje delrapport

Läs om IVL-forskaren Érika Matas arbete för IPCC:s tredje delrapport

Senaste nyheterna inom klimat

Nästan alla våra forskningsprojekt berör klimatfrågan.

Några av IVL:s experter inom klimat

Porträtt på Lars Zetterberg

Lars Zetterberg

Industrins omställning

Porträtt på Karin Sanne

Karin Sanne

Life cycle management

Porträtt på Anton fagerström

Anton Fagerström

Energifrågor

Porträtt på Erik Fridell

Erik Fridell

Hållbara transporter

IVL:s forskare och klimatexperter om COP26 och vägen mot nettonollutsläpp

FN:s klimatförhandlingar COP26 i Glasgow 2021 ses som det viktigaste globala klimatmötet sedan klimatmötet i Paris 2015. Då enades världens länder om att försöka begränsa den globala uppvärmningen till så långt under 2 grader som möjligt och sträva mot 1,5 grader. Nu handlar det om att hålla liv i det löftet.

Åsa Romson på klimatmötet i Paris COP21, 2015.

Klimatförändringarna märks allt tydligare – det ger tyngd åt mötet

Åsa Romson, forskare på IVL, ger sin bild inför klimattoppmötet i Glasgow.

Läs Åsas kommentar

Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL. Fotad på parkeringsplats vid Chalmers, Göteborg.

Det behövs teknik och beteende i kombination – både gas och broms

IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth tror på skalbar och globalt hållbar omställning.

Läs Anders kommentar

Bild på IVL medarbetare Kenneth Möllersten

Världens blickar riktas mot Sverige och våra höga ambitioner

Kenneth Möllersten, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och klimatförhandlingsexper, tror att Sverige kan vara en förebild.

Läs Keneths kommentar

Evenemang inom klimat

Ingen information tillgänglig

Ingen information tillgänglig

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Sidan senast ändrad: 2022-06-08

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen