Biogasanläggning med grönt tak

Rötningsförsök

Biogas är ett förnybart bränsle som kan produceras genom rötning av olika organiska restprodukter. IVL har lång erfarenhet av att arbeta med olika typer av rötningsförsök, där olika organiska material omvandlas till biogas.

Rötningsförsöken baseras på dina behov och kan användas för att utvärdera om ett material har potential att bli biogas och om det är lämpligt för biogasproduktion.

Med hjälp av rötningsförsöken kan vi jämföra olika processutformningar, bestämma optimala blandningsrecept för produktion av biogas och utvärdera hur olika förbehandlingsmetoder påverkar biogasutbytet. Vi kan även studera hur oönskade ämnen påverkar och påverkas av rötningsprocessen samt validera ny mätutrustning eller nya analysmetoder.

Vi utför försöken i vårt laboratorium eller på någon av våra två testanläggningar, varav den ena är flyttbar så att försöken kan genomföras där råvarorna för biogasproduktionen finns. På laboratoriet finns möjlighet till antingen satsvisa eller semi-kontinuerliga försök.

Vi hjälper dig med:

  • Utformning, design och genomförande av rötningsförsök för tester i fullskala
  • Analys för processuppföljning
  • Analys för att bestämma näringsinnehåll i råvaror och biogödsel
  • Analyser kring om det finns mikroplaster i slam, biogödsel med mera

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2023-05-16

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen