Ostronodling

Vattenbruk

Världens växande befolkning sätter ett allt större tryck på våra marina resurser. Till följd av utarmningen av vilda fiskbestånd förs allt oftare vattenbruk fram som en viktig lösning.

Faktum är att vattenbruk är den snabbast växande matproduktionssektorn i världen - en framtidsnäring. Speciellt förs odling av skaldjur fram som en hållbar industri med många potentiella miljöfördelar. Odling av dessa arter kräver ingen tillförsel av foder, istället tar de upp näringsämnen ur vattnet och bidrar till att minska övergödningen i kustnära miljöer.

I Sverige finns i dag ett stort intresse för att utveckla marina hållbara produktionssystem. Även landbaserade odlingssystem är på frammarsch och nya tekniker där olika arter samodlas testas på flera håll, exempelvis genom så kallad akvaponik där man kombinerar odling av fisk och grönsaker.

Vi hjälper dig med

Läs mer om IVL:s arbete inom vatten och med vattenbruk.