1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Analys och visualisering av miljödata
Personer jobba framför en dator

Analys och visualisering av miljödata

Mängden data som samlas in och lagras ökar inom miljöområdet. Att omsätta insamlade data till djupare insikter som resulterar i praktisk nytta kan vara en utmaning. IVL har stor expertis inom dataanalys och visualisering av data, både när det kommer till att förstå den och att kommunicera den mer effektivt.

IVL har både bred och djup expertkompetens inom miljöområdet. När detta kombineras med vår expertis på dataanalys och visualisering, kan IVL hjälpa er att få en djupare förståelse för olika typer av kvantitativa och kvalitativa data. I konsultuppdrag och forskningsuppdrag erjuder IVL både integrering, analys och visualisering av data. Vi arbetar med en stor verktygslåda och är lyhörda för era behov, med allt ifrån enklare sammanställningar i Excel till avancerad modellering och interaktiv visualisering med Power BI.

Vi kan exempelvis hjälpa er att tillgängliggöra miljödata i interaktiva grafer och figurer på er hemsida för att nå en bredare publik och för att öka engagemanget och kunskapen kring olika frågor. Genom att ta fram visualiseringar av data kan vi hjälpa er att kommunicera ert miljö- och hållbarhetsarbete och på så sätt öka transparensen och trovärdigheten för ert arbete. Vi samarbetar gärna för att ta fram tydliga visualiseringar som ger er ett enkelt sätt att kontinuerligt följa upp indikatorer och trender inom den egna verksamheten.

Inom analys och visualisering av miljödata kan IVL hjälpa er med att:

  • Skapa interaktiva visualiseringar som kan spridas inom den egna verksamheten eller publiceras på er hemsida.
  • Sätta upp rapporter och dashboards som uppdateras kontinuerligt, exempelvis för att följa upp trender och indikatorer för olika miljöparametrar.
  • Göra beräkningsmodeller för att generera nya insikter, exempelvis för att se samband mellan mätdata och omgivningsfaktorer såsom temperatur och nederbörd.
  • Visualisera data i olika figurer och grafer för att underlätta tolkning och analys.
  • Koppla samman data från olika källor för att använda som underlag i samtliga listade punkter ovan.

Nyfiken på hur visualiseringen kan se ut? Ta en titt på CCBuilds värdeanalys, där IVL hjälpt till med visualisering av dagligen uppdaterad statistik över återbrukbara produkter.