Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Klimat- och sårbarhetsanalys framtagen för Huddinge kommun
  I den klimat- och sårbarhetsanalys för Huddinge kommun som IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram beskrivs hur bebyggelse, vägar, vatten och avlopp i kommunen kan påverkas av bland annat ökad nederbörd, höjda vattennivåer i sjöarna och högre temperaturer.
 • | nyhet
  Avfallsförebyggande i praktiken — en handbok för kommuner
  För de kommuner som önskar bli bättre på att arbeta med återbruk finns nu den nya handboken Avfallsförebyggande i praktiken tillgänglig från IVL Svenska Miljöinstitutet och Avfall Sverige.
 • | pressmeddelande
  Viktbaserad avfallstaxa ökar källsorteringen
  En ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet pekar på att viktbaserad avfallstaxa leder till bättre källsortering, men de totala avfallsmängderna minskar inte. Den svenska avfallshanteringen blir bättre för varje år, men avfallsmängderna fortsätter öka i takt med konsumtionen och styrmedlet viktbaserad avfallstaxa träffar enligt studien inte delmålet att minska avfallet.
 • | nyhet
  IVL hjälper europeisk kemiindustri med miljöutvärdering för ökad vatteneffektivitet
  Nu startar EU-projektet E4Water som ska utveckla, testa och validera nya integrerade strategier, metoder och processtekniker för en ekonomiskt och ekologiskt effektiv vattenförvaltning inom den europeiska kemiindustrin. IVL Svenska Miljöinstitutet har fått i uppdrag att ansvara för den miljömässiga utvärderingen i projektet.
 • | nyhet
  Europaparlamentarikern Fiona Hall besöker IVL
  Brittiska europaparlamentarikern Fiona Hall besöker den 16 maj IVL Svenska Miljöinstitutet för att få veta mer om den forskning som bedrivs. Besöket är en del i ett utbytesprogram för forskare och politiker som drivs av Europaparlamentets enhet för utvärdering av teknik och vetenskap.
 • | pressmeddelande
  Innemiljökvaliteten i Sveriges ambassad i Peking utreds
  IVL Svenska Miljöinstitutet har fått i uppdrag av Statens fastighetsverk att utreda innemiljökvaliteten i Sveriges ambassad i Peking samt i personalbostäderna på ambassadområdet.
 • | pressmeddelande
  Kretsloppsrådets byggvarudeklaration vidareutvecklas i ny regi
  Byggmaterialindustrierna, Byggherrarna, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik & Designföretagen förbereder bildandet av ett nytt bolag med uppgift att förvalta och vidareutveckla de nationella Byggvarudeklarationerna (BVD). Dessa innefattar Kretsloppsrådets BVD och en ny BVD-databas.
 • | pressmeddelande
  Unikt samarbete ska få svenskarna att tänka hållbart
  — Näringsliv, kultur och forskningsvärlden i gemensam kraftsamling
 • | nyhet
  IVL-forskare belönas med 100 000 kronor ur kunglig vetenskapsfond
  För andra året i rad har en forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet belönats med ett stipendium ur Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. I år var det Ida Westerberg som fick stipendiet på 100 000 kronor. Hon nominerades för sitt avhandlingsarbete om observationsosäkerheter och vattenresursmodellering.
 • | pressmeddelande
  54 goda exempel på energieffektivisering i offentliga byggnader
  Nu finns det inspiration att hämta för kommuner och andra offentliga aktörer som funderar på att vidta energieffektiviseringsåtgärder. Inom ramen för EU-projektet “European Energy Services Initiative" (EESI) har IVL Svenska Miljöinstitutet publicerat goda exempel på kraftfull energieffektivisering i offentlig sektor och industri så att det enkelt går att se både åtgärder och resultat.
Nyhetsarkiv
Återställ