Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | pressmeddelande
  Klimatsnålt med höghus i trä
  IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH har i en ny studie analyserat klimatpåverkan för Sveriges högsta flerbostadshus byggt av trä. Det åtta våningar höga huset har bland den lägsta klimatpåverkan som experterna sett för ett flerbostadshus.
 • | nyhet
  Utmaningar och möjligheter i Östersjöregionen
  Almedalen 2016. Under Östersjödagarna 6 – 7 juli i Almedalen samlas forskare, politiker, debattörer och andra intressenter för att gemensamt diskutera frågor om hållbar utveckling och naturskydd i Östersjöregionen.
 • | pressmeddelande
  Seglande forskningsexpedition belyser sjöfartens miljöpåverkan
  Almedalen 2016. Under sex dagar ska forskningsbåten Hrimfare af Ranrike segla från Göteborg till Gotland med besättning från det IVL-ledda forskningsprojektet Sheba. Under färden mot Almedalen kommer forskarna att samla prover från både luft och vatten. På plats i Almedalen omvandlas Hrimfare till en flytande utställning.
 • | nyhet
  Årsredovisningen 2015: Forskning som gör avtryck, framtidens vattenrening och textilåtervinning
  I IVL:s årsredovisning för 2015 kan du läsa om året som gått för IVL, men även om flera av våra aktuella projekt där vi forskar för en hållbar framtid.
 • | pressmeddelande
  Automatiserad sortering ska öka textilåtervinningen
  Varje år deponeras eller förbränns 4,3 miljoner ton textilavfall i EU. Över 120 000 ton nya textilier sätts på den svenska marknaden, men bara knappt 5 procent materialåtervinns. Alldeles för lite tycker IVL Svenska Miljöinstitutet som nu tillsammans med tio andra aktörer ska utveckla och testa automatiserad sortering för högkvalitativ textilåtervinning.
 • | nyhet
  Hur får vi fart på klimatanpassningen?
  Almedalen 2016. Hur bra är klimatanpassningen i Sverige? Kan vi hantera häftiga skyfall, stigande havsnivåer och värmeböljor? Vad gör de kommuner som kommit längst i sitt anpassningsarbete? Och vad gör eller bör andra aktörer göra?
 • | nyhet
  Bättre logistik ska minska miljöpåverkan från godstransporter
  Det nystartade projektet Energo ska hjälpa godstransportsområdet att ta nästa steg mot mer energieffektiva och miljöanpassade transporter – genom logistikförbättringar. Fallstudier ska genomföras hos Scania, Stora Enso och Ahlsell.
 • | nyhet
  Saneringsarbete efter störtade postflyget
  Det norska postflyget som störtade i norra Lapplandsfjällen i vintras bärgas nu och flygkraschområdet saneras. Johan Strandberg, miljöskadeexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet ansvarar för saneringen av haveriområdet.
 • | pressmeddelande
  Nytt vägledningsdokument för mässingsprodukter i kontakt med dricksvatten
  IVL Svenska Miljöinstitutet har i samarbete med VVS-branschen tagit fram ett vägledningsdokument för kopparlegeringar som används i kontakt med dricksvatten och som innehåller bly. Vägledningen kan användas som stöd vid produktval eller som underlag för att hantera avvikelser mot miljöbedömningssystemens kriterier.
 • | pressmeddelande
  Ny rankning: Kommunerna som är bäst på klimatanpassning i Sverige
  Vänersborg är bäst i Sverige på klimatanpassning, tätt följd av Lomma och Uppsala på delad andraplats. Trots att nästan alla kommuner, 98 procent, tror att de kommer att påverkas av klimatförändringar har var femte kommun inte påbörjat sitt klimatanpassningsarbete. Det visar en ny kartläggning från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring.
 • | pressmeddelande
  Ny textilrapport listar kritiska faktorer för ökad fiber-till-fiber-återvinning
  Det saknas i dagsläget möjligheter att hantera begagnade textilier på ett ekonomiskt och resurseffektivt sätt. Det säger modeföretag, textilsorterare och textilåtervinnare som i en studie har intervjuats av forskare från IVL. I en rapport listar de 43 kritiska faktorer för att öka fiber-till-fiber-återvinning av textilier.
 • | pressmeddelande
  Plastskräpets väg till havet ska kartläggas
  Vanligt plastskräp från konsumenter tros vara en av de stora källorna till den plast som sakta fyller våra hav. Nu ska kustkommuner runt Östersjön lättare kunna stoppa skräpet vid källan. I det nya EU-projektet BLASTIC ska källor och spridningsvägar för plasten kartläggas.
 • | nyhet
  Miljöväder presenteras för Europas miljöministrar
  Det IVL-ledda projektet Miljöväder presenteras den 8 juni av Sveriges ambassadör i Georgien på ministerkonferensen ” Eighth Ministerial Conference Environment for Europe” i Batumi, som arrangeras av FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE). Det är Miljöväders tydliga koppling till PRTR-protokollet och två av FN:s hållbarhetsmål som nu får Europas miljöministrar att uppmärksamma projektet.
 • | nyhet
  Röster från Tillståndet i miljön 2016
  Digitalisering, cirkulär ekonomi och FN:s miljömål stod i fokus när Tillståndet i miljön hölls den 1 juni. Närmare 250 personer kom till Grand Hotel för att inspireras, byta idéer och kunskap och få höra om de senaste frågorna på miljöagendan. Här har vi samlat några röster från dagen.
 • | nyhet
  Ny FN-rapport visar framsteg och utmaningar för luftvårdsarbetet
  Trots avsevärda förbättringar de senaste tre decennierna forsätter luftföroreningar att vara ett stort hot mot miljö och människors hälsa. Inom EU orsakar luftföroreningar 400 000 förtida dödsfall varje år – tio gånger mer än dödsfall i trafikolyckor.
Nyhetsarkiv
Återställ