Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | pressmeddelande
  Ny portal för testbäddar ska bidra till framtidens smarta samhälle
  Sveriges bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) inviger i dag swedishtestbeds.com – en digital samlingsplats över svenska demonstrationsplattformar och testbäddar. Genom den nya portalen ska fler företag och organisationer få kunskap om vilka miljöer som finns där nya lösningar och idéer kan testas.
 • | pressmeddelande
  Låga dioxinhalter i sik från Vättern – högre i den från Vänern
  Halterna av miljö-och hälsofarliga ämnen som dioxiner och PCB:er i sik från Vättern ligger under gränsvärdet för saluföring medan den från Vänern har högre halter. I lax från Östersjön varierar föroreningshalterna mellan olika år. Det visar en första delrapport i en pågående studie på fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern.
 • | pressmeddelande
  Nytt centrum för marin forskning och innovation invigt
  Fredagen den 25 maj invigdes Kristineberg Marine Research and Innovation Centre – en ny nationell arena för marin forskning och innovation med fokus på hållbar blå tillväxt. Verksamheten kommer att fokusera på huvudområdena marina livsmedel, marin energi samt marin förvaltning och restaurering.
 • | pressmeddelande
  Nu finns en plattform för att skapa mer återbruk i byggsektorn
  Nu lanseras plattformen Centrum för cirkulärt byggande, ett nav för samverkan för att öka återbruket inom byggsektorn. Bakom satsningen ligger IVL Svenska Miljöinstitutet med partners inom projektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk i industriell skala.
 • | nyhet
  Årets hetaste miljöfrågor debatterades på Tillståndet i miljön
  Artificiell intelligens, hållbar konsumtion, jakten på plasten och flygskattens vara eller inte vara. Det var några aktuella frågor på agendan när IVL:s årliga konferens Tillståndet i miljön gick av stapeln den 24 maj.
 • | pressmeddelande
  Sveriges första öl bryggt på återvunnet vatten
  Fredagen den 25 maj var det premiär för PU:REST – Sveriges första öl bryggt på återvunnet vatten. Projektet är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Nya Carnegiebryggeriet och Carlsberg Sverige.
 • | pressmeddelande
  Industriell symbios minskar miljöpåverkan
  170 000 ton koldioxid, 750 ton fosfat och 190 ton svaveldioxid. Det har ett industrinätverk utanför Norrköping besparat miljön årligen genom så kallad industriell symbios.
 • | nyhet
  Gemensamt bolag ska underlätta digitala byggvarudeklarationer
  I byggbranschen ställs allt högre krav på miljöcertifieringar och miljömärkningar. För att öka takten i digitaliseringen av den miljöinformation som finns om byggmaterial har IVL Svenska Miljöinstitutet och Byggmaterialindustrierna bildat det gemensamma bolaget, eBVD i Norden AB. Det ska underlätta arbetet med att digitalisera byggprocessen för både tillverkare och byggherrar och bidra till ett mer miljöanpassat byggande.
 • | nyhet
  IVL växlar upp för att erbjuda nya digitala tjänster
  Digitalisering påverkar i stort sett alla branscher och verksamhetsområden. IVL Svenska Miljöinstitutet växlar nu upp takten för att kunna erbjuda nya och utvecklade digitala tjänster för hållbar utveckling genom att rekrytera Eva Stattin som affärsutvecklare.
 • | nyhet
  "Ju mer vi vet om avfallet desto mer kan vi göra med det"
  Hallå där, Johan Hultén, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, som just nu analyserar innehållet i ett tiotal containrar från olika återvinningscentraler i Skåne.
 • | pressmeddelande
  Endast en tredjedel av svenska storbolag arbetar med cirkulär ekonomi
  Regeringen har beslutat att Sverige behöver ställa om från en linjär, fossilbaserad ekonomi till en cirkulär och biobaserad ekonomi för att vi ska leva upp till de internationella klimatmålen samt målen i Agenda 2030. Men en ny marknadsundersökning genomförd av nätverket Cradlenet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Cerise, Ragn-Sells och Nordea visar att endast en tredjedel av Sveriges största börsbolag arbetar med cirkulär ekonomi idag.
 • | nyhet
  Analys: Marknadsanpassad parkering – en oslipad diamant i transportpolitiken
  Parkeringskostnader påverkar såväl bilinnehav, körsträckor som val av färdmedel. Att parkering är underprissatt i våra städer ger förutom ökat bilresande även ett dåligt utnyttjande av mark som istället kunde användas för till exempel ökat bostadsbyggande. Regering och riksdag bör nu ta ledartröjan i en förändring. Det skriver Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet i en analys för Aktuell Hållbarhet Ekotransport.
 • | nyhet
  IVL förstärker inom hållbar stadsutveckling
  IVL Svenska Miljöinstitutets verksamhet inom hållbar stadsutveckling fortsätter att växa med Malmökontoret som bas. Den senaste rekryteringen är Johan Holmqvist som tidigare arbetat som hållbarhetschef, miljöspecialist och konsult med inriktning på miljöriskbedömningar.
 • | pressmeddelande
  Ny och bättre internationell marknadsföring av svenska miljöteknikföretag
  Nu lanserar IVL Svenska Miljöinstitutet den internationella webbplatsen swedishcleantech.com som ska öka marknadsföringen av svenska miljöteknikföretag. På webbplatsen kan köpare och investerare hitta över 1 000 svenska miljöteknikföretag som är sökbara utifrån verksamhetsområde, region, storlek, omsättning och andra relevanta uppgifter.
Nyhetsarkiv
Återställ