Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Ny rapport: Biltrafiken måste minska med 30 procent om vi ska nå klimatmålet
  På uppdrag av Världsnaturfonden WWF har IVL Svenska Miljöinstitutet analyserat om det är möjligt att med nuvarande styrmedel nå Sveriges mål om att minska transportsektorns klimatutsläpp med 70 procent till 2030. Rapporten visar att det måste till kraftfulla satsningar, bland annat åtgärder som ökar elektrifieringen. För att målet ska nås behöver också biltrafiken år 2030 vara en tredjedel lägre jämfört med nuvarande prognoser.
 • | pressmeddelande
  Avgifter på lastbilstrafik vid hamnar kan minska utsläppen
  Flera svenska hamnar ger rabatt på hamnavgiften till fartyg med lägre miljöpåverkan. Det kan till exempel vara fartyg som har låga kväveoxidutsläpp eller ansluter till el vid kaj. Men hamnarna kan även ställa miljökrav på hamnnära lastbilstrafik, som en ytterligare åtgärd för att minska utsläppen, det visar en studie från IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • | pressmeddelande
  Ny rapport om elbilsbatteriers klimatpåverkan
  IVL har på uppdrag av Energimyndigheten studerat klimatutsläppen från tillverkningen av elbilsbatterier. Rapporten bygger på livscykelanalyser och är en uppdatering av tidigare rapport från 2017.
 • | nyhet
  Nytt projekt vill etablera offentlig upphandling som klimatpolitiskt styrmedel
  Vinnova satsar 70 miljoner kronor på innovationsprojekt som ska bidra till ett klimatneutralt samhälle. IVL leder ett av projekten som handlar om att utveckla en klimatanpassad offentlig upphandling för att nå klimatmålen.
 • | pressmeddelande
  Säker arbetsmiljö för entreprenörer – ny rapport listar viktiga faktorer
  På senare år har företag lagt ut allt mer arbete och tjänster på entreprenörer. Det ställer nya krav på arbetsmiljöarbetet. IVL Svenska Miljöinstitutet har i en studie tittat på vilka hinder och möjligheter det finns för att skapa en bra och säker arbetsmiljö för entreprenörsanställda inom gruv-, stål-, massa- och pappersindustrin.
 • | nyhet
  IVL nominerade till två pris på Återvinningsgalan 2020
  Nu är finalisterna till Återvinningsgalan 2020 klara. IVL:s Åsa Stenmarck är nominerad till årets återvinningsinspiratör med motiveringen att hon genom sin medverkan i olika mediekanaler, till exempel Klotet i Vetenskapsradion, presenterar forskningsresultat på ett lättillgängligt sätt som inspirerar allmänheten.
 • | nyhet
  Så flyttar vi transporter från väg till vatten
  Mer gods behöver transporteras sjövägen snarare än landvägen. Det är en politiskt prioriterad fråga, men ännu syns inga tecken på att fler företag väljer sjöfart. En ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet visar vilka åtgärder som kan göra skillnad.
 • | pressmeddelande
  Basta lanserar loggbok för bygg- och anläggningssektorn
  I takt med att allt fler områden och hus byggs med höga miljökrav ökar också behovet av miljöinformation om de bygg- och anläggningsprodukter som ingår. Ny lagstiftning på området kommer också innebära att allt fler krav ställs på aktörer i byggkedjan. IVL:s dotterbolag Basta lanserar i samarbete med branschdatabasen Finfo en loggbok där ökad spårbarhet och digitala flöden för bygg- och anläggningsprodukter står i fokus.
 • | pressmeddelande
  Så blev matavfall en miljöfråga i fokus
  Det senaste decenniet har matavfall gått från att vara en ickefråga till att bli en miljöfråga i fokus, både i samhället i stort och i livsmedelshandeln. Nu har forskare och experter undersökt denna förändring, och i en rapport beskriver de vilka drivkrafter och nyckelaktörer som varit avgörande för utvecklingen. De pekar också ut strategier som kan vara överförbara till aktörer inom andra miljöområden där förändring behöver ske.
 • | nyhet
  Resursbank ska öka återanvändningen av bygg- och rivningsavfall från hushåll
  IVL Svenska Miljöinstitutet genomför tillsammans med Sveriges Byggindustrier, Stockholm Vatten och Avfall, Renova och HMXW arkitekter ett projekt för att öka återanvändningen av bygg- och rivningsmaterial från hushåll. Som en del i det går man ut med en enkät till hantverkare och byggentreprenörer för att få inspel på vad som behövs för att underlätta återanvändningen och vilka hinder som finns idag.
 • | pressmeddelande
  Stor satsning på återvinna outnyttjade värmeflöden
  Varje år slösas mängder av energi bort genom att outnyttjade värmeflöden inte tas omhand. Inom EU handlar det om 340 terawattimmar varje år som skulle kunna återvinnas från datahallar, tunnelbanestationer och avloppsreningsverk. Det nystartade EU-projektet Rewardheat ska ta fram ny kunskap och innovativa lösningar för att ta tillvara dessa värmeflöden.
 • | pressmeddelande
  Supermiljöbilspremien bakom en av tre laddhybridbilar i Sverige
  Mellan 2012 och 2015 subventionerades köpet av elbilar och laddhybrider med 40 000 kronor genom den så kallade supermiljöbilspremien. Nu har forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Göteborgs universitet studerat vilken effekt som premien verkligen hade.
 • | pressmeddelande
  Kartläggning av fordonsbatterier: ”Den stora vågen börjar 2030”
  Antalet elfordon ökar snabbt i Norden. I en rapport för Nordiska ministerrådet har IVL studerat vad som händer med batterierna när de är uttjänta och vilka mängder som är att vänta framöver. Elbilsflottan beräknas växa från en halv miljon förra året till fyra miljoner år 2030.
 • | pressmeddelande
  IVL testar pantsystem för take away-förpackningar
  För första gången ska nu ett pantsystem för take away-förpackningar testas i Sverige. Matlådor och kaffemuggar ska kunna lämnas in där de tidigare har inhandlats för att sedan diskas och återanvändas igen – något som ska spara både resurser och minska nedskräpningen. Ett antal kaféer och lunchrestauranger i Stockholm och Göteborg är först ut med att testa systemet.
Nyhetsarkiv
Återställ