Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Bra förslag att flytta fokus till mobilitetsåtgärder vid byggande
  Den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande la igår fram en rad nya förslag. Ett av dessa är att slopa kravet på att det finns visst utrymme för parkering vid byggande. Istället föreslår utredningen att mobilitetsåtgärder ska säkra tillgänglighet genom hållbara transporter. Förslagen bygger bland annat på studier som IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört.
 • | nyhet
  Så kan e-handeln uppmuntra hållbara konsumtionsval
  E-handeln har ökat kraftigt på senare år, inte minst under Corona-pandemin. Men hur hållbara val gör vi på nätet? Och hur kan handeln göra det lättare för oss att välja hållbart?
 • | nyhet
  Ny metod för rena dricksvatten från PFAS testas i stor skala
  En ny teknik för att rena dricksvatten från PFAS har i laboratorieförsök visat mycket goda resultat. Nu testas tekniken i större skala på IVL:s och KTH:s gemensamma forskningsanläggning Hammarby sjöstadsverk.
 • | nyhet
  Så påverkas energisystemet av ett förändrat klimat
  Ett forskningsprojekt som IVL deltagit i har studerat hur klimatförändringarna påverkar energisystemet. Studien visar att fram till år 2040 är konsekvenserna på det svenska energisystemet hanterbara, men det förutsätter att man tar höjd för klimatförändringar i de investeringar som energibranschen behöver göra.
 • | nyhet
  Vitbok lyfter digitaliseringens roll för en hållbar vattenhantering
  Klimatförändringar och urbanisering ökar pressen på städernas vattenhantering. På uppdrag av EU-kommissionen har en grupp forskare analyserat behovet av digital teknik för att säkerställa en bättre förvaltning av våra vattenresurser och för att nå uppsatta miljö- och klimatmål.
 • | nyhet
  Rester från skog och jordbruk blir nya värdefulla produkter
  Restströmmar är en viktig och ofta oanvänd resurs i bioekonomin. Ett IVL-lett projekt inom det strategiska programmet BioInnovation har tittat på möjligheterna att förädla rester från skogs-, jord- och vattenbruk till nya produkter. Sex olika delprojekt har gjort allt från att odla shiitakesvamp på björkflis – som då bryts ned så att man kan göra etanolbränsle av det, till att utveckla ”fusk-kött” från rapsfrökaka, som blir över när man pressat ut rapsolja.
 • | pressmeddelande
  Ny guide ger råd om mobilitetstjänster i bostadsområden
  På uppdrag av Energikontor Norra Småland har IVL tagit fram en guide för mobilitetstjänster i bostadsområden. Guiden vänder sig till kommuner och fastighetsägare och ger konkreta råd och tips om hur fordonspooler och andra tjänster kan utformas för att underlätta ett hållbart resande.
 • | nyhet
  Sweboats miljöpris till Melissa Feldtmann
  – tillsynsinsats blev starten för fritidsbåtsbranschens miljöprogram

  Båtbranschens riksförbund Sweboat delar ut sitt miljöpris för 2021 till IVL:s medarbetare Melissa Feldtmann, för hennes betydelsefulla insatser för att minska båtlivets avtryck i miljön. Det var under åren som miljöinspektör i Österåkers kommun som Melissa Feldtmann tillsammans med hamnarna och Sweboat arbetade fram ett miljöprogram som idag är vägledande för båtbranschen.
 • | nyhet
  Ont om alternativ till fossilbaserad plast i byggsektorn
  Bygg- och anläggningssektorn i Sverige använder omkring 260 000 ton plast varje år, vilket gör sektorn till den näst största användaren efter förpackningsindustrin. Större delen av plasten är tillverkad av fossil olja och förbränns när den har blivit avfall, vilket leder till utsläpp av växthusgaser. En ny lättläst rapport ska inspirera till ökad användning av biobaserad och återvunnen plast som ett sätt att minska byggsektorns klimatpåverkan.
 • | nyhet
  IVL till final i tävling för att ställa om Helsingfors energisystem
  Av 252 bidrag var IVL en av tio finalister som gick vidare i tävlingen Helsinki Energy Challenge som avgjordes igår. I tävlingen har deltagarna fått arbeta fram lösningar för att ställa om Helsingfors energisystem till att bli koldioxidneutralt. Grundidén för IVL:s team CarbonHelsinki var att utforma ett fjärrvärmesystem för Helsingfors som är cirkulärt och som tar vara på restvärme som annars går förlorad.
 • | pressmeddelande
  Ny förstudie belyser elektrifieringens miljöeffekter
  För att klara målet om nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2045 krävs stora förändringar av det svenska energisystemet. Omställningen till en allt högre andel el från vind- och solkraft kräver både ett utvecklat elnät och teknik för att kunna lagra elen när produktionen är låg. IVL har i en förstudie för Naturvårdsverket utforskat vilka miljöeffekter utbyggnaden av nya elnät och olika energilagringstekniker kan komma att få.
 • | nyhet
  Mistra Carbon Exit-veckan: fyra frukostwebbinarier om klimatomställningen

  Det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit närmar sig slutet av sin första fas. Under fyra frukostwebbinarier den 16–19 mars samlar programmet forskare, myndigheter och branschaktörer för att presentera och diskutera den senaste forskningen och utvecklingen inom områdena bygg, infrastruktur, transporter samt beteende och styrmedel.
 • | nyhet
  Avfallsprojekt i Nigeria får stöd av Smart City Sweden
  Ett avfallsprojekt i Karu i Nigeria får nu svenskt finansieringsstöd via investerings- och exportplattformen Smart City Sweden, som drivs av IVL på Energimyndighetens uppdrag. Projektet i Karu ska utvärdera hur regionen kan minska mängden deponerat avfall och öka återvinningen.
 • | nyhet
  Ny avhandling undersöker feldetektion på reningsverk
  Reningsverken blir alltmer avancerade och med utökade reningskrav ökar behovet av att minimera felen i de sensorer som används för att styra reningsprocessen. Oscar Samuelsson, industridoktorand på IVL Svenska Miljöinstitutet, har undersökt hur data kan analyseras för att detektera fel på reningsverk.
 • | nyhet
  Nordisk forskning analyserar bränsleceller och vätgas för sjöfarten
  Sjöfarten behöver minska sina växthusgasutsläpp betydligt för att nå framtida mål. Som komplement till energieffektiviseringar behövs framförallt alternativa bränslen. I ett nytt projekt undersöker IVL tillsammans med andra nordiska forskare och branschaktörer hur bränsleceller och vätgas står sig jämfört med andra fossilfria lösningar.
Nyhetsarkiv
Återställ