Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | pressmeddelande
  Minskade utsläpp av sot bromsar klimatförändring i Arktis
  Sotpartiklar som uppstår bland annat från vedeldning, dieselmotorer och dieselgeneratorer accelererar klimatförändringarna i Arktis. Minskade utsläpp kan ha omedelbart positiva effekter på klimatet men det kräver samordnade politiska åtgärder över hela norra halvklotet. Ny forskning från ett EU-finansierat initiativ visar hur åtgärderna kan riktas.
 • | nyhet
  Deltar i Miljömålsberedningens nya arbetsgrupp om klimatpåverkan från konsumtion
  IVL:s medarbetare Lars Zetterberg deltar i Miljömålsberedningens nya arbetsgrupp som ska ta fram mål och strategier för hur Sverige kan minska klimatpåverkan från konsumtion. Beredningen ska bland annat föreslå etappmål för flygets klimatpåverkan och se hur det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag i offentlig upphandling.
 • | nyhet
  Välkommen till en hållbarhetsakademi för svenska och ryska ungdomar
  IVL Svenska Miljöinstitutet och Svenska Institutet arrangerar i augusti en hållbarhetsakademi för ryska och svenska ungdomar. Nu söker vi dig som vill lära dig mer om hållbara lösningar och teknik och inspireras av att diskutera och samarbeta med andra.
 • | nyhet
  Stora vinster kan göras genom samarbete mot matsvinn
  En tredjedel av all mat som produceras i världen går till spillo enligt uppgifter från FN. I Sverige uppstår varje år över 1,3 miljoner ton matavfall, vilket motsvarar cirka 133 kilo per person. En överenskommelse inom livsmedelsbranschen arbetar sedan ett år för att minska matsvinnet.
 • | nyhet
  IVL:s mobilitetsexpert förstärker Klimaträttsutredningen
  IVL:s mobilitets- och transportexpert Anders Roth kommer från och med första september till sista december 2021 att arbeta halvtid som utredningssekreterare för Klimaträttsutredningen. Hans uppgift blir att förstärka kompetensen inom området transporteffektivt samhälle som är ett av två områden som utredningen ska fokusera på.
 • | pressmeddelande
  Ny plattform för klimatanpassad och cirkulär upphandling
  Att ställa tydliga miljökrav vid upphandling är en nyckel för att åstadkomma minskad klimatpåverkan från produkter och tjänster. För att stötta omställningen till en cirkulär ekonomi lanserar IVL tillsammans med innovationsprogrammet RE:Source och Återvinningsindustrierna nu en hemsida för offentlig upphandling i ett livscykelperspektiv.
 • | nyhet
  Våtmarker ska anläggas på Storsudret
  Region Gotland och IVL får drygt tre miljoner kronor i stöd för att anlägga våtmarker på Storsudret på södra Gotland. Pengarna ska användas inom ett naturvårdsprojekt som med hjälp av dammluckor och dammar ska stärka grundvattnet i området och öka den biologiska mångfalden.
 • | nyhet
  Hållbara lösningar ska bli standard vid stadsutveckling
  En viktig del i samhällets utveckling mot ökad hållbarhet gäller hur våra städer utformas. Många smarta, innovativa och hållbara lösningar inom stadsutveckling tas fram i pilotprojekt – men stannar där. Nu pågår ett arbete för att se till att lyckade resultat från pilotprojekt integreras i den ordinarie verksamheten och genomsyrar hela staden.
 • | nyhet
  Ny ledamot i Näringslivets klimatomställning
  Regeringen har utsett Östen Ekengren, senior rådgivare på IVL Svenska Miljöinstitutet, till ny ledamot i samverkansgruppen Näringslivets klimatomställning. Östen Ekengren hoppas kunna bidra genom att förstärka samverkan med export- och innovationsplattformen Smart City Sweden men också med sin kunskap och erfarenhet av tillväxtländer som Kina och Indien.
 • | nyhet
  Sju steg för ökad delning i bostadsområden
  Hur kan bostadsbolag underlätta för boende att dela på saker, ytor, och kunskap? IVL har tillsammans med Stockholmshem tagit fram en vägledning som bygger på sju steg.
 • | pressmeddelande
  Ny kartläggning: De är bäst på klimatanpassning i Sverige
  Skånska Lomma är årets bästa klimatanpassningskommun. Det visar den senaste kartläggningen av kommunernas klimatanpassningsarbete som IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har gjort. Nästan alla kommuner anger att de har påverkats av klimatförändringar och extrema väderhändelser, men färre än hälften har avsatt resurser för klimatanpassningsåtgärder visar undersökningen.
 • | nyhet
  Stort intresse för att räkna på byggnaders klimatpåverkan
  Intresset för att räkna på byggnaders klimatpåverkan är stort. Sedan Byggsektorns miljöberäkningsverktyg lanserades har det haft över 2500 användare som räknat på över 10 000 projekt. Nu har IVL vidareutvecklat verktyget så att det finns i fyra olika varianter – från en enklare gratisversion till en avancerad licensbaserad fleranvändarversion. Utöver det erbjuder IVL utbildning och support.
 • | nyhet
  Ny teknik för slamhantering testas på reningsverk
  Roslagsvatten har inlett ett samarbete med miljöteknikföretaget C-Green och IVL Svenska Miljöinstitutet med målet att bygga ett ”slamfritt” avloppsreningsverk. Genom en ny metod ska slam helt undvikas som slutprodukt i Roslagsvattens reningsverk i Margretelund utanför Stockholm.
 • | nyhet
  Ny projektledare för Smart City Sweden
  Gina Aspelin Hedbring blir ny projektledare för Smart City Sweden, en investerings- och exportplattform som IVL Svenska Miljöinstitutet driver på uppdrag av Energimyndigheten. Smart City Sweden visar upp det bästa Sverige har att erbjuda inom smarta och hållbara städer. Målet är att inspirera andra och främja svensk export av hållbara lösningar.
Nyhetsarkiv
Återställ