Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | pressmeddelande
  Ny rapport visar fortsatta problem med försurning och övergödning i södra Sverige
  Trots minskade utsläpp av luftföroreningar fortsätter försurningen att vara ett problem framförallt i de södra delarna av Sverige. Det visar den senaste rapporten från Krondroppsnätets övervakning av skog och mark. Mätningar från 2020 visar på en trolig effekt av Covid-19 pandemin, där samhällets nedstängningar ser ut att ha minskat svavel- och kvävehalterna med mellan 15 och 40 procent jämfört med tidigare år.
 • | nyhet
  Möt våra experter på årets digitala Almedalen
  Flera experter från IVL Svenska Miljöinstitutet deltar på årets Almedalsvecka. De presenterar aktuell forskning, sprider kunskap och bidrar med expertkompetens i olika forum. Nedan hittar du seminarium vi deltar i.
 • | nyhet
  Renar E4:ans vägdagvatten från mikroplast
  Stora mängder gummi, asfalt och andra typer av mikroplast och mikroskräp följer med dagvattenavrinningen från den högtrafikerade E4:an vid Sundsvallsbron, Sveriges tredje längsta bro. I en unik studie har forskare vid Luleå tekniska universitet tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet undersökt hur effektiv en dagvattenreningsanläggning är på att rena mikroplast från en av Sveriges mest trafikerade bilvägar. Resultaten är lovande.
 • | nyhet
  Krav på klimatdeklaration för byggnader fick grönt ljus
  Riksdagen sa i förra veckan ja till regeringens förslag om en klimatdeklaration för byggnader. Den nya lagen träder i kraft vid årsskiftet och gäller för nyproducerade byggnader. IVL har på uppdrag av Boverket tagit fram den klimatdatabas som ska användas för att uppfylla lagkravet. IVL:s verktygsstöd Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg kan användas för att fram sådana klimatdeklarationer och för andra ändamål.
 • | nyhet
  Trä som är skadat av barkborre kan bli råvara för kläder
  Trä som har skadats av granbarkborren kan bli ett nytt råmaterial till kläder. Det är målet för ett av de många projekt som pågår inom det stora forskningsprogrammet Mistra SafeChem, som koordineras av IVL Svenska Miljöinstitutet.
Nyhetsarkiv
Återställ