Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | pressmeddelande
  Satsning på vätgas och ökad cirkularitet i Västerbottens metallindustri
  Tillväxtverket och Fonden för en rättvis omställning har beviljat 24 miljoner kronor för att utveckla en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig metallindustri i Västerbotten. Projektet som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet ska undersöka förutsättningarna för ökad produktion och användning av vätgas, samt hur en ökad cirkularitet kan minska mängden avfall och klimatpåverkan från gruv- och metallindustrin i Västerbotten.
 • | pressmeddelande
  20 miljoner till forskning om kväve- och fosforrening i kallt vatten
  Sedan hösten 2021 har Sundsvall varit navet i forskningen för att hitta det effektivaste sättet att rena bort kväve ur avloppsvatten som är kallt stora delar av året. Nu har forskningsrådet Formas beviljat 20 miljoner kronor till fortsatt forskning under fem år. Projektet leds av MittSverige Vatten och Avfall och IVL Svenska Miljöinstitutet och är en del i det nationella forskningsprogrammet för hav och vatten.
 • | nyhet
  Invasiv fisk dominerar på vissa platser i Gävlebukten visar miljö-DNA
  Den invasiva fisken svartmunnad smörbult fortsätter att sprida sig och ser nu ut att vara en av de dominerande fiskarterna på vissa platser i Gävlebukten. Det visar prover som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort med så kallad miljö-DNA som kan användas för att analysera biologisk mångfald i olika typer av ekosystem.
 • | nyhet
  Tretton steg för att öka återbruket av installationer
  Allt fler beställare frågar efter cirkulära installationer av till exempel el, värme- och ventilationssystem i byggnader. Går det att skapa installationer utan avfall, där allt återgår till att bli en resurs i en cirkulär process? Det har IVL undersökt och presenterar nu tretton steg för att öka återbruket inom installationsbranschen.
 • | nyhet
  Forskare undersöker förutsättningar för vätgasdriven tung trafik
  Vätgas har stor potential som fossilfritt drivmedel men för att få genomslag behöver tekniken utvecklas och flera utmaningar lösas. I en studie finansierad av Trafikverkets forskningssatsning Triple F ska IVL tillsammans med projektpartners undersöka vad det finns för förutsättningarna för den tunga trafiken att ställa om till vätgas.
 • | nyhet
  Plaståtervinning i slutet kretslopp ger minst klimatpåverkan
  Att återvinna plast i ett slutet kretslopp – det vill säga att tillverka samma produkt igen av avfallet – ger lägre klimatpåverkan än om plasten återvinns till andra produkter som inte kan återvinnas igen. Det visar en livscykelanalys som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort.
 • | nyhet
  IVL:s nya forskningschef: ”Jag ser stor utvecklingspotential”
  I augusti började Stefan Pettersson som ny forskningschef på IVL Svenska Miljöinstitutet. Han har en bakgrund inom fordonsindustrin och har arbetat många år som forskningsledare med fokus på elektromobilitet. Men det finns fler frågor som han brinner för.
 • | nyhet
  Vad kostar luftföroreningarna samhället?
  Listan över sjukdomar som är kopplade till luftföroreningar och kemikalier är lång. Vad kostar det samhället och vilka åtgärder är mest effektiva? Det ska EU-projektet Valesor ta reda på.
 • | pressmeddelande
  John Rune Nielsen blir ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet
  John Rune Nielsen har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet. Han kommer närmast från det norska klimat- och miljöforskningsinstitutet NILU där han har varit vd sedan 2021. Tidigare har han också arbetat många år i ledande befattningar vid forskningsinstitutet RISE och tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Nyhetsarkiv
Återställ