Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | pressmeddelande
  Stora utsläpp av mikroplast från färg
  Färg är en betydande källa till mikroplast i Sverige. Det visar en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Naturvårdsverket. Det är den första svenska studien som så specifikt tittar på hur just färg bidrar till mikroplast och vilka sektorer som står för de största utsläppen.
 • | pressmeddelande
  Bra förutsättningar för mekanisk textilåtervinning visar ny studie
  För att minska klimatavtrycket från kläder och annan textil behövs en värdekedja som möjliggör återbruk och återvinning. En länk i den kedjan är anläggningar för mekanisk textilåtervinning – något som Sverige saknar. Nu har IVL Svenska Miljöinstitutet som en del av BioInnovations textilsatsning undersökt potentialen i en sådan etablering och beräkningarna pekar på en gynnsam affär.
 • | nyhet
  Gröna tak, levande väggar eller regnbäddar – ny guide visar vilka blågröna lösningar som passar bäst
  Allt fler kommuner och fastighetsägare förbereder sig på ett varmare och regnigare klimat. Hård asfalt ersätts av blågrön infrastruktur med smart avrinning och buffrande vegetation. I dag finns många nya lösningar och tekniker som gör våra städer och närmiljöer mer motståndskraftiga mot extremväder. Men vilka passar bäst?
 • | nyhet
  Ett hållbart energisystem består av förnybara energikällor – som inte påverkar framtida generationer negativt
  Behovet av elenergi i Sverige kommer mer än fördubblas till 2045, bland annat på grund av flera stora industrisatsningar. I samband med utbyggnaden av energisystemet bör Sverige säkerställa att de investeringar som görs uteslutande rör förnybara energikällor, som inte påverkar livskvaliteten för framtida generationer negativt. Det skriver IVL Svenska Miljöinstitutet i ett inspel till regeringens energiforskningsproposition.
 • | pressmeddelande
  Så kan biltrafiken minska – sju lärdomar för svenska städer
  På uppdrag av WWF har IVL Svenska Miljöinstitutet tittat närmare på fyra städer som alla har varit innovativa med hur de jobbar med omställningen av trafiken i sina städer. I en rapport presenteras sju lärdomar för hur svenska städer kan använda stadsutrymmet mer hållbart.
 • | pressmeddelande
  Stora miljövinster med ökad återvinning av schaktmassor
  Återvinning av schaktmassor kan göra att Sverige sparar in minst tio miljoner ton naturresurser. Det visar en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Återvinningsindustrierna.
 • | pressmeddelande
  Så skyddar vi barnen från buller och dålig luft
  Luftföroreningar och buller påverkar hälsan negativt, och barn är särskilt sårbara. Men det går att göra skillnad. För att stötta arbetet med att skydda våra minsta medborgare har forskare och handläggare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs universitet och Göteborgs stad tagit fram en vägledning för bättre luft- och ljudmiljö på förskolegårdar.
 • | pressmeddelande
  Unikt verktyg för att mäta stadsdelars klimatpåverkan lanseras
  För att nå visionen om att skapa Öresundsregionens mest hållbara stadsdel har Projekt Jägersro i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram en helt ny modell för att räkna ut en stadsdels totala klimatpåverkan. Målet är att skapa de bästa förutsättningarna för de boende att leva klimatneutralt i den nya stadsdelen som växer fram i Malmö.
 • | pressmeddelande
  Boende involverades när p-platser blev till samlingsplatser
  I bostadsområden i Göteborg, Uppsala och Örebro har det skapats trivsamma utemiljöer på tidigare parkeringsytor. Att involvera boende och låta barn, unga och äldre att i hög grad påverka utformningen av platserna har stått i fokus. Resultaten visar hur man praktiskt kan arbeta med social hållbarhet kopplat till mobilitets- och miljöfrågor. Projektet presenteras på Allmännyttans klimat- och energikick som startar idag.
 • | nyhet
  Hållbara blå lösningar i fokus för stor konferens i Göteborg
  Den 14 – 16 november är det dags för årets stora event för hållbara lösningar inom den blå näringen. Konferensen Mission Arena i Göteborg, som arrangeras av EU-projektet Blue Mission BANOS ska påskynda omställningen till en hållbar och cirkulär blå ekonomi i Östersjö- och Nordsjöregionerna. Under tre fullspäckade dagar träffas över 400 beslutsfattare, branschexperter och innovatörer från Skandinavien och norra Tyskland på seminarier, workshops, och matchmaking-event.
 • | nyhet
  Remissvar: Stärk institutens roll för att möta samhällsutmaningarna
  Stärk institutssektorn i Sverige och höj anslagen till det viktiga miljö- och hållbarhetsarbetet. Instituten är en naturlig brygga mellan akademi, näringsliv och myndigheter och bidrar starkt till Sveriges innovationsförmåga. Det skriver IVL Svenska Miljöinstitutet i ett remissvar till regeringens forsknings- och innovationspolitik.
 • | nyhet
  De nordiska länderna behöver öka tempot i klimatomställningen
  De nordiska länderna har alla satt individuella mål för att uppnå klimatneutralitet till någon gång mellan 2030 och 2050, men med nuvarande omställningshastighet kan det bli svårt att nå målen. Det är en av de centrala slutsatserna i ett nordiskt samarbetsprojekt som IVL Svenska Miljöinstitutet har deltagit i.
 • | nyhet
  IVL:s oljeskadeexperter på plats vid saneringen
  Oljeutsläppet från fartyget Marco Polo är ett hårt slag mot det redan pressade Östersjön. IVL:s oljeskadeexperter är på plats och bidrar till insatserna i Blekinge.
Nyhetsarkiv
Återställ