Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Cirkulära flöden behövs för att möta behovet av metaller och mineral
  Avfall nyttjas i alltför liten utsträckning som en resurs för att bidra till hållbar och säker tillgång till kritiska metaller och mineral. Det är en av slutsatserna i en IVA-rapport som publiceras idag.
 • | pressmeddelande
  Hushållen står för mindre del av matsvinnet visar nya siffror
  Enligt tidigare rapporter kom två tredjedelar av matsvinnet från hushållen, men nya siffror visar att det är knappt hälften. Det innebär att större delen av matsvinnet kastas tidigare i livsmedelskedjan; i jordbruket, industri, butiker och restauranger.
 • | pressmeddelande
  Flera klimatfördelar med att producera vätgas från biogas visar ny rapport
  Förnybar vätgas fyller en viktig roll för den gröna omställningen men tillgången är fortfarande begränsad. I ett forskningsprojekt har IVL Svenska Miljöinstitutet undersökt möjligheterna att producera vätgas från biogas vid reningsverk för att använda i stadsbussar lokalt i Luleå. Resultatet visar att det finns flera fördelar, både sett till kostnad och klimat.
 • | pressmeddelande
  Smarta affärsmodeller är nyckeln till storskalig återvinning av överskottsvärme
  Varje år slösas mängder av energi bort genom att outnyttjade värmeflöden inte tas omhand. Inom EU handlar det om så mycket som en fjärdedel av uppvärmningsbehovet som skulle kunna återvinnas från datahallar, industrier och andra anläggningar. Nu startar tre stora EU-satsningar där IVL:s kunskap kring affärsmodeller har en nyckelroll.
 • | nyhet
  Experter från IVL deltar i Sveriges första medborgarråd om klimatet
  Sverige har fått sitt första nationella medborgarråd om klimatet. Ett 60-tal deltagare som slumpvis har valts ut ska under våren träffas för att ta del av forskning, och tillsammans med forskare och experter diskutera sig fram till lösningar och leverera förslag på hur Sverige ska kunna leva upp till Parisavtalet. Projektet är ett samarbete mellan bland annat Stockholms universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • | nyhet
  Forskare undersöker hudens exponering för allergiframkallande metaller vid 3D-printing och skärvätskebearbetning
  Vid industriell metallbearbetning används skärvätskor som kan orsaka irritation och eksem om man får dem på huden. Ett annat sätt att tillverka metalliska komponenter med hög precision är additiv tillverkning, så kallad 3D-printing, där bland annat metallpulver med allergiframkallande egenskaper ingår. I ett nytt projekt ska arbetsmiljöforskare från IVL undersöka hur arbete med dessa två tekniker påverkar exponering och risk för handeksem.
 • | nyhet
  Forskare utvecklar teknik för resurseffektiv återvinning av kritiska råmaterial
  Efterfrågan på metaller för klimatvänlig energiteknik har ökat kraftigt de senaste åren och kommer att öka ytterligare framöver. Men hur mycket av dessa värdefulla metaller och mineral finns egentligen redan i omlopp, och hur kan återvinningen öka? EU-projektet SIREN ska testa och vidareutveckla teknik för att på ett resurseffektivt sätt återvinna neodymmagneter som bland annat används i vindkraftverk och i elbilar.
Nyhetsarkiv
Återställ