Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Ny typ av kontrakt ska säkra klimatanpassning i Malmö
  Hur säkerställer vi att viktiga klimatanpassningsåtgärder genomförs och bibehålls över tid? I Malmö ska forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Linköpings universitet tillsammans med fastighetsägare och Malmö stad testa en ny samverkansmodell där man upprättar lokala kontrakt för att säkra att klimatanpassning genomförs i områden som redan är byggda.
 • | pressmeddelande
  Dubbelt så mycket textil slängs i soporna än vad som lämnas för återanvändning
  Hur många extra kg textil har du i garderoben? Konsumtionen av nya textilier ökar varje år, men begagnat är fortfarande en mycket liten andel, visar en studie som forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet gjort inom projektet Usereuse. Vi slänger också nästan dubbelt så mycket textilier i soporna än vad vi lämnar för återanvändning.
 • | nyhet
  Gränsvärdena för klimatdeklarationer av byggnader behöver bli mer ambitiösa
  IVL har lämnat ett remissvar på förslaget till införande av gränsvärden för klimatdeklarationer av byggnader. IVL står bakom införandet men anser att gränsvärdena inte är tillräckliga. De borde som minimum ligga i linje med Sveriges klimatmål och målen i färdplanen för bygg- och anläggningssektorn.
 • | pressmeddelande
  Ny rapport: Mer HVO behövs men låga drivmedelspriser skapar hinder
  IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Trafikverket utrett marknaden och betydelsen av HVO100, som är ett förnybart alternativ till diesel, fram till 2030. Utredningen visar att HVO100 tills vidare fyller en viktig roll för att öka användningen av förnybara drivmedel, något som kommer krävas ifall Sverige ska kunna klara nå sina klimatmål.
 • | nyhet
  Danmark inför förbud mot utsläpp av skrubbervatten
  Danmark har som första Östersjönation beslutat att införa ett förbud mot utsläpp av skrubbervatten i sina territorialvatten. Det innebär att orenat skrubbervatten från fartyg inte får släppas ut längst de danska kusterna från och med den 1 juli 2025. Miljöexperter vid IVL Svenska Miljöinstitutet beskriver beslutet som en stor framgång i arbetet för en hållbar havsmiljö.
 • | nyhet
  Träffa IVL i Almedalen
  Under Almedalsveckan i Visby 25-28 juni kommer flera av IVL:s medarbetare vara på plats. Ta chansen att prata hållbarhet och grön omställning med oss.
 • | nyhet
  IVL utforskar åtgärder som kan minska miljöpåverkan från undervattensbuller
  Undervattensbuller i haven är ett växande miljöproblem. Ökad sjöfart och en intensiv trafik av fritidsbåtar påverkar djurlivet och miljön negativt. Trots det saknas effektiva åtgärder för att minska bullret. Det vill IVL Svenska Miljöinstitutet och samarbetspartners ändra på i två nystartade projekt.
Nyhetsarkiv
Återställ