Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Ny rapport: Tydlig potential för vätgas och elektrobränslen i Sverige
  Sverige har förhållandevis god tillgång till de resurser som krävs för att tillverka både vätgas och elektrobränslen. Om de satsningar som nu görs på vätgas kommer i mål och trenden fortsätter skulle Sverige på kunna bli nettoexportör av vätgas på lång sikt. Än så länge bromsas dock utvecklingen av brist på styrmedel för vätgas och regelverk för hur den kan hanteras.
 • | pressmeddelande
  Rapport listar åtgärder som snabbt kan minska trafikens klimatutsläpp
  För att minska vägtrafikens klimatpåverkan på kort sikt räcker det inte med åtgärder som ökar andelen fossilfria bränslen och elektrifiering. Det krävs också att biltrafiken minskar, framförallt i större städer. På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL kartlagt ett antal åtgärder som går att genomföra snabbt och som har fått bred acceptans när de införts i andra länder.
 • | pressmeddelande
  Så kan designen bidra till ökad återvinning av plast
  Hur kan vi öka återvinningen av plastprodukter? Plast används ofta i onödan eller i kombinationer som försvårar återvinning av materialet. Nu har forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram sju åtgärder som kan sättas in redan i designstadiet för att öka återvinningen.
 • | nyhet
  Forskningsanläggningen SWIC invigd
  Sjöstadsverket Water Innovation Centre, SWIC, är en unik anläggning som utvecklar tekniker för att ta vara på resurser i avloppsvatten. Nu har verksamheten flyttat till Loudden i Stockholm och är officiellt invigd.
 • | nyhet
  Nu lanseras en vägledning för taxonomins krav på byggprodukter
  Hur ska EU:s taxonomi tillämpas i byggbranschen? IVL:s dotterbolag Basta har tillsammans med Byggföretagen och Fastighetsägarnas taxonominätverk utrett frågan och lanserar nu en vägledning som stöd för hur företagen ska bedöma om byggmaterial och produkter uppfyller de nya kraven.
 • | nyhet
  Fler barrträd i staden kan förbättra luften
  Luften i många svenska städer behöver bli bättre och en lösning är att öka vegetationen. Nu ska ny forskning ta reda på vilka träd som fungerar bäst för att ta upp föroreningar, och hur de bör placeras.
 • | pressmeddelande
  70 miljoner till fortsatt forskning om hållbar och grön kemi
  Forskningsprogrammet Mistra SafeChem, som leds av IVL, arbetar för en säker, hållbar och grön kemiindustri i Sverige. Nu står det klart att arbetet kan fortsätta ytterligare fyra år. Finansiären Mistra har beslutat att stödja forskningen med upp till 70 miljoner kronor.
 • | nyhet
  Remissvar: Infrastrukturplaneringen behöver göras om i grunden
  Trafikverkets inriktning för infrastrukturplaneringen de kommande åren behöver arbetas om i grunden. Det skriver IVL Svenska Miljöinstitutet i ett remissvar. Det behöver bli tydligare hur planeringen av den statliga infrastrukturen bidrar till att nå de klimatmål som har beslutats enligt Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling.
 • | pressmeddelande
  Miljön främsta drivkraften för att handla begagnat
  Konsumenter handlar begagnat främst för miljöns skull, därefter kommer ekonomi. Det visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort i samarbete med ett antal second hand-butiker och återbruksaktörer.
Nyhetsarkiv
Återställ